A

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

-adelphus

Betydelse/definitionBenämning på dubbelmissbildning i sammansatta ord.Ordets ursprung (etymologi)Latin av grekiska adelphos (broder).

-aemia

Betydelse/definitionBlod-.Ordets ursprung (etymologi)Latin av grekiska haima (blod).

-aesthesia

Betydelse/definitionVar god se -estesi.Ordets ursprung (etymologi)Latin av grekiska aisthesis (känsel).

-ager

Betydelse/definitionHäftigt smärtanfall.Användning/fördjupningT.ex. podager.Ordets ursprung (etymologi)Av latin -agra, av grekiska agra (snara, attack, smärtsamt lidande).

-agog

Betydelse/definitionUtsöndrings- eller sekretionsbefrämjande medel.Användning/fördjupningT.ex. cholagogum: Galldrivande medel.Ordets ursprung (etymologi)Av grekiska agogos (framdrivande).

-agra

Betydelse/definitionHäftigt smärtanfall.Användning/fördjupningT.ex. podagra.Ordets ursprung (etymologi)Latin av grekiska agra (snara, attack, smärtsamt lidande).

-akusi

Betydelse/definition-hörsel.Användning/fördjupningT.ex. anakusi.Ordets ursprung (etymologi)Av latin -acusia, av grekiska akouein (höra).

-algi

Betydelse/definitionSmärta. Användning/fördjupningT.ex.neuralgi.Ordets ursprung (etymologi)Av grekiska algos (smärta)

-as

Betydelse/definitionÄndelse som anger att ämnet är ett enzym.

A

Betydelse/definitionA eller a kan syfta på:Beteckning för ampère (SI-enhet för elektrisk ström) eller anod.Förkortning för area, anterior, adenin, adenosin, alanin, ackommodation, arteria eller atto.Index för alveolär gas.Förkortning för artär. Används speciellt vid laboratorieproverGrekiskans första bokstav alpha.

à chaud

Betydelse/definitionI varmt skede.Användning/fördjupningAnvänds för att beskriva något i det akuta skedet, bl.a. operationer, t.ex. tonsillektomi à chaud.Ordets ursprung (etymologi)Franska à chaud (varm).

à demeure

Betydelse/definitionKvarvarande, permanent; som kommer att stanna länge.Användning/fördjupningOrdet används speciellt om kvarliggande kateter, var god se cathéter à demeure.Ordets ursprung (etymologi)Franska à demeure (permanent).

à froid

Betydelse/definitionI kallt skede.Användning/fördjupningT.ex. en blindtarm (appendix) som varit inflammerad och som man vill avlägsna i lugnt eller kallt skede.Ordets ursprung (etymologi)Franska à froid (kall).

à la vache

Betydelse/definitionFramåtlutande-knästående undersökningsställning.Ordets ursprung (etymologi)Franska à la vache (till kon), av à (till, på, i) + la vache (kon, kossan).

a-, ab-, abs-

Betydelse/definitionFörstavelse (prefix) som betyder av-, bort-, från-, räknat från, eller ur-. Har nekande betydelse. Användning/fördjupningT.ex. abaxial, abducens.Ordets ursprung (etymologi)Latin av ab- (av-, bort-, från-, ur-).

a-, an-

Betydelse/definitionEtt negerande prefix (förstavelse) som betyder o-, icke-, eller avsaknad av. Användning/fördjupningSkrivs a- framför konsonant och an- framför vokal eller h + vokal.Ordets ursprung (etymologi)Av grekiska a-, an- (inte), av urindoeuropeiska *ne- (inte).

A-antigen

Betydelse/definitionEtt antigen hos personer med blodgrupp A. Användning/fördjupningAnvänds vid bestämning av blodgrupp.

A-deltanervtråd

Betydelse/definitionTunt myelinerade fibrer/nervcellsutskott (axoner) som leder varningssignaler från nocireceptorer till ryggmärgens bakhorn. Användning/fördjupningDe förmedlar bl.a. den första smärtan vid en skada och har en ledningshastighet på 5-10 (intervall 2-30) meter/sekund.

A-HLR

Betydelse/definitionHLR innebär åtgärder för att få i gång hjärtverksamheten och andningen hos en person vars hjärta plötsligt slutat slå. Användning/fördjupningAvancerad hjärt-lungräddning (HLR) är en behandling med defibrillator och läkemedel (Adrenalin och Cordarone) vid plötsligt hjärtstopp, enligt 30:2 (30 kompressioner och två inblåsningar).

A-influensa

Betydelse/definitionVar god se influensa A.

a-linje

Betydelse/definitionGränsen/övergången mellan den hårda, främre, och den mjuka, bakre gommen.Användning/fördjupningA-linjen är en funktionsgräns mellan fast och rörlig del av gommen vid tal och sväljning och har betydelse t.ex. vid utformning av tandproteser då den utgör bakre gränsen för hel överkäksprotes.Ordets ursprung (etymologi)Denna gräns framkommer då man säger ah.

A-mode

Betydelse/definitionEndimensionell registrering vid ultraljud.Ordets ursprung (etymologi)Engelska A-mode.

A-vitamin

Betydelse/definitionNågon av flera fettlösliga vitaminer (som retinol).Användning/fördjupningA-vitamin finns i gröna eller orangea grönsaker (som morötter eller spenat) och i animaliska produkter (som äggula, smör eller lever) och vars brist gör att epitelvävnader blir keratinösa (kan exempelvis leda till synbesvär). Vitamin A finns i inälvsmat, morötter, mjölkprodukter, ägg, margarin.

a.

Betydelse/definitionFörkortning för: annum (år).aqua (vatten).arteria (artär).ackommodation (ögats närinställning).

a(n)-

Betydelse/definitionUtan, o, icke

A2

Betydelse/definitionAndra hjärttonen (aortalis).

A549-celler

Betydelse/definitionEn cellpopulation från småcelligt carcinom (lungcancer).Användning/fördjupningDessa celler används vid virusodling och som modeller för studier av lungcancer och utveckling av läkemedelsbehandlingar mot lungcancer.

aa

Betydelse/definitionFörkortning på recept för ana partes (latin), vilket betyder lika delar av vardera.

AA-rörelsen

Betydelse/definitionAnonyma alkoholister (AA) är en rörelse som har ett program för att lära alkoholberoende personer att leva nyktert.Ordets ursprung (etymologi)Av engelska alcoholics anonymous eller anonyma alkoholister.

aa.

Betydelse/definitionFörkortning för arteriae (artärer/pulsådror).Användning/fördjupningT.ex. aa. radiales: Båda radialartärerna (underarmens strålbensartärer).