O

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

-odyni

Betydelse/definition-smärta.

-om

Betydelse/definitionÄndelse för tumör.

-os

Betydelse/definitionSjukdom.

O

Betydelse/definitionSyre.

O

kemiskt tecken för syre.

obduktion

medicinsk undersökning av lik för fastställande av dödsorsak.

objektglas

tunn glasplatta där preparat placeras vid mikroskopisk undersökning.

objektiv

som enbart tar hänsyn till fakta.

obliquus

sned: musculus o. externus abdominis yttre sneda bukmuskeln; musculus o. internus abdominis inre sneda bukmuskeln.

obliteration

Betydelse/definitionUtfyllning av en, vanligen rörformig, kroppsdel.Användning/fördjupningT.ex.sinusobliteration: Utfyllning av sinus (bihåla) med fett och muskler, t.ex. sinus frontalis (frontalsinus) efter en fraktur.obliteration av ett blodkärl.

Obs!

visar att läkaren medvetet överskrider maximaldos (på recept).

obstetrik

läran om graviditet och förlossning.

obstruktiv lungsjukdom

Betydelse/definitionTillstånd där det förekommer hinder för luftflödet i bronkerna.Användning/fördjupningVid kroniskt (konstant) besvär föreligger kroniskt obstruktiv lungsjukdom.Ordets ursprung (etymologi)obstruktiv: Av nylatin obstructivus, av latin obstruo (bygga för, spärra, tilltäppa).

occiput

Betydelse/definitionSkallens nackben.

ocklusal

Betydelse/definitionSom avser tandens tuggyta.

ocklusion

Användning/fördjupningSammanbitning.Användning/fördjupningT.ex.ocklusionsanomali: Felaktigt bett.