X

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

Xanor

Betydelse/definitionEtt läkemedel (bensodiazepin) som används mot paniksyndrom, oro och ångest.

xantelasm

Betydelse/definitionBegränsade, gula fettinlagringar i huden runt ögonen.

xantin

purinderivat som bildas vid nedbrytning av adenin.

xantinsten

stenbildning bestående av xantin i urinvägarna.

xantokromi

gulfärgning av ryggmärgsvätska orsakad av abnorm nedbrytning av röda blodkroppar, t.ex. vid subaraknoidalblödning.

xantom

avgränsad fettinlagring i vävnad.

xantopsi

gulseende vid förgiftningssyndrom bl.a. av hjärtmedicinen digitalis.

xanturi

ansamling av xantin i urinen.

Xatral

alfablockerare: godartad prostataförstoring.

Xe

xenon

Xeloda

cytostatikum: tumörsjukdom.

Xenical

antiobesitasmedel: fetma.

xenofobi

Betydelse/definitionIntensiv, irrationell rädsla för främlingar.

xenogen

Betydelse/definition1. Orsakad av främmande kropp.2. Avser xenogeni.

xenotransplantat

Betydelse/definitionTransplantat som kommer från en annan art.Ordets ursprung (etymologi)Av grekiska xenos (främmande; främling) + nylatin transplantatum, av transplantare (plantera igen på en annan plats), av latin trans (över, bortom) + latin plantare (att plantera).

xeroderma pigmentosum

Betydelse/definitionHudsjukdom med ökad solljuskänslighet på grund av defekt reparationssystem för UV-ljusinducerade skador i huden, vilket kraftigt ökar risken för hudcancer.

xeroftalmi

Betydelse/definitionÖgonsjukdom där ögats slemhinnor uttorkas.Användning/fördjupningTillståndet kan uppstå p.g.a. A-vitaminbrist.

xerokeili

Betydelse/definition Torra läppar.

xifodyni

Betydelse/definitionSmärta lokaliserad till processus xiphoideus (bröstbenets svärdspetsliknande utskott).Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin xiphodynia, av grekiska xiphos (svärd) + grekiska odyne (smärta).

xifoidit

inflammation i bröstbenets spetsliknande utskott.