A

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

AAA

Betydelse/definitionFörkortning för abdominellt aortaaneurysm.

AAI

Betydelse/definitionFörkortning för ankel/arm-index.

Aaron-tecken

Betydelse/definitionUndersökningstecken vid akut appendicit (blindtarmsinflammation) där patienten har refererad smärta eller obehagskänsla i epigastriet (maggropen) eller prekordiet (området över hjärtat på framsidan av bröstkorgen) vid på kontinuerligt tryck över McBurney-punkten.

Aarskog-syndrom

Betydelse/definitionÄrftligt syndrom som orsakas av en genetisk skada i ett arvsanlag eller av en spontan genetisk mutation.Användning/fördjupningSyndromet är könsbundet (X-kromosombundet recessiv) och förekommer hos män med missbildning i ansikte, händer och på penis.Ordets ursprung (etymologi)Efter den norska barnläkaren Dagfinn Charles Aarskog (1928-2014). Aarskog-Scott-syndrom efter den amerikanska barnläkaren Charles I. Jr. Scott.

AAT

Betydelse/definitionFörkortning för alfa-1 antitrypsin.

aB-

Betydelse/definitionLaboratorieterm och står för artärblod.

aB-Blodgaser

Betydelse/definitionBlodgaser från artärblod. Användning/fördjupningAnvänds för bedömning av syresättningen, dvs. artärblodets halt av syrgas och koldioxid och därmed syra-basbalans i blodet.

abacterialis

Betydelse/definitionVar god se abakteriell.Ordets ursprung (etymologi)Latin abacterialis, av grekiska a (av-, o-, icke-, avsaknad av) + bakterion (liten stav).

abactio

Betydelse/definitionFördrivning.Användning/fördjupningT.ex. abactio partus.Ordets ursprung (etymologi)Latin av abactius (stulen, särskilt boskap), av abigo (driva bort boskap).

abactio partus

Betydelse/definitionFosterfördrivning.Ordets ursprung (etymologi)abactio: Latin av abactius, av abigo (driva bort boskap).partus: Latin partus (förlossning), av pario (fostrar, föder; tillägna sig).

abakavir

Betydelse/definitionEtt virushämmande läkemedel som används mot HIV (humant immunbristvirus). Användning/fördjupningMedlet hämmar omvänt transkriptas hos HIV.Ordets ursprung (etymologi)Från engelska abacavir.

abakteriell

Betydelse/definitionInte orsakad av eller fri från bakterier. Användning/fördjupningT.ex. abakteriell prostatit, serös meningit eller virusmeningit.Ordets ursprung (etymologi)Från latin abacterialis, av grekiska a (av-, o-, icke-, avsaknad av) + grekiska bakterion (liten stav).

abarognos

Betydelse/definition1. Oförmåga att känna föremåls vikt (förlust av viktkänseln).  2. Oförmåga att känna ett föremåls vikt som hålls i handen. 3. Oförmåga att känna viktskillnaden mellan två föremål. Ordets ursprung (etymologi)Av latin abarognosis, av grekiska baros (vikt) + grekiska gnosis (kunskap).

abarognosia

Betydelse/definitionVar god se abarognos.Ordets ursprung (etymologi)Latin abarognosia, av grekiska a (utan, icke, o-) + grekiska baros (vikt) + grekiska gnosis (kunskap).

abarognosis

Betydelse/definitionVar god se abarognos.Ordets ursprung (etymologi)Latin abarognosis, av grekiska a(utan, icke, o-) + grekiska baros (vikt) + grekiska gnosis (kunskap).

abasi

Betydelse/definitionSjuklig oförmåga att gå. Användning/fördjupningUppkommer p.g.a. psykisk orsak eller vid skada på lillhjärnan eller hjärnbarken.Ordets ursprung (etymologi)Av latin abasia, av grekiska a (utan, icke, o-) + grekiska basis (gång).

abasi-astasi

Betydelse/definitionOförmåga att både gå och att stå. Användning/fördjupningKan orsakas av slaganfall (stroke), Parkinson-sjukdom, lillhjärnsskada, Guillain–Barré-syndrom, normaltryckshydrocefalus eller psykologisk orsak.Ordets ursprung (etymologi)Av latin abasia-astasia, av abasia (sjuklig oförmåga att gå) + astasia (oförmåga att stå).

abasia

Betydelse/definitionVar god se abasi.Ordets ursprung (etymologi)Latin abasia, av grekiska a (utan, icke, o-) + grekiska basis (gång).

abasiastasi

Betydelse/definitionVar god se abasi-astasi.

abatacept

Betydelse/definitionEtt fusionsprotein som består av ett lymfocytantigen och del av lgG-molekyl. Användning/fördjupningMedlet hämmar aktivering av T-lymfocyter genom att selektivt modifiera en viktig co-stimulerande signal som krävs för fullständig aktivering av T-lymfocyter med CD28-uttryck. Medlet används vid reumatoid artrit och psoriasisartrit.Ordets ursprung (etymologi)Från engelska abatacept.

abatisk

Betydelse/definitionSom avser eller hör samman med abasi.Ordets ursprung (etymologi)Av latin abaticus, av grekiska a (utan, icke, o-) + grekiska basis (gång) + -icus.

abaxial

Betydelse/definitionAnger läge räknat från eller utanför axeln av en kropp eller ett organ.Ordets ursprung (etymologi)Från latin abaxialis, av ab (av-, från-) + axis (axel).

abbreviated injury scale

Betydelse/definitionVar god se förkortad skadeskala.Ordets ursprung (etymologi)Engelska abbreviated injury scale.

ABC

Betydelse/definitionEn förkortning för:andningshjälp, blodstillning och chockförebyggande: Detta är de viktigaste åtgärderna vid den medicinska första hjälpen. alternative birth clinic (eller care): Detta är en förlossningsavdelning för naturlig födsel vid förväntat okomplicerad förlossning.

ABCDE

Betydelse/definitionABCDE står för airway (A), breathing (B), circulation (C), disability (D) and exposure (E) och är i ordning de viktigaste åtgärderna vid första hjälpen av svårt skadade patienter enligt amerikanska Advanced Trauma Life Support (ATLS).A = andningsväg, fri luftväg med kontroll av ev. ryggmärgsskada (halsryggsimmobilisering).B = kontroll av andning (ventilation).C = cirkulations- och blödningskontroll.D = nervstatus (medvetande och pupiller).E … Läs mer

abciximab

Betydelse/definitionAntikoagulerande läkemedel, som hindrar blodplättarna (trombocyterna) att klumpa ihop sig. Användning/fördjupningLäkemedlet används vid operativa ingrepp på koronarartärerna (hjärtats huvudkärl) och för att förebygga hotande myokardinfarkt (hjärtinfarkt). Abciximab som är en monoklonal antikropp, inhiberar (hämmar) glykoprotein IIb/IIIa (glykoprotein IIb/IIIa-hämmare).Ordets ursprung (etymologi)Från engelska abciximab.

Abderhalden-reaktion

Betydelse/definitionEtt gammalt test som utfördes för att påvisa graviditet.

abdomen

Betydelse/definitionAnatomisk term för buk eller bukhåla, d.v.s. nedre delen av bålens framsida. Användning/fördjupningOrganen i buken är omgivna av en bukhinna som omger bl.a. magsäck, lever, tarmar, mjälte, bukspottkörtel samt hos kvinnan även livmoder och äggstockar.Ordets ursprung (etymologi)Från latin abdomen, möjligen från abdo (dölja), från ab (av-, bort-, från-) + dere (att sätta, placera).

abdominal

Betydelse/definitionSom avser eller hör samman med buken eller bukhålan. Ordet är ett fristående adjektiv.Ordets ursprung (etymologi)Av latin abdominalis, av abdomen (bukhåla) + alis (suffix som används för att bilda adjektiv).