T

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

-trofi

Betydelse/definition-(till)växt, näringstillstånd.Ordets ursprung (etymologi)Av latin -trophia, av grekiska trophe (näring).

T-celler

T-lymfocyter, 1. hjälpar T-celler producerar tillväxtfaktorer till andra vita blodkroppar och är viktiga för reglering av ett immunsvar beroende på typ av immunologisk reaktion; cytotoxiska T-celler svarar för det specifika cellmedierade immunförsvaret mot t.ex. tumörer eller virusinfekterade celler.

T-lymfocyter

T-celler, 1. hjälpar T-celler producerar tillväxtfaktorer till andra vita blodkroppar och är viktiga för reglering av ett immunsvar beroende på typ av immunologisk reaktion; cytotoxiska T-celler svarar för det specifika cellmedierade immunförsvaret mot t.ex. tumörer eller virusinfekterade celler.

T-vågen

del i EKG som motsvarar tiden för återhämtning av hjärtkamrarna mellan hjärtslagen; patologiskt utseende vid sjukdom i hjärtkamrarna.

T3

trijodtyronin, sköldkörtelhormon.

T4

Betydelse/definitionTyroxin.Användning/fördjupningTyroxin är ett av sköldkörtelhormonen.

Ta

tantal

TAA

tumörassocierat antigen.

tabes dorsalis

Betydelse/definitionEn form av neurosyfilis orsakad av spiroketen Treponema pallidum som orsakar en långsam degeneration av ryggmärgens känselneuron med olika neurologiska symtom som följd.

tadalafil

medel vid erektionsproblem och prostatism.

taenia

Bandformig struktur bl.a. längs tjocktarmens yttervägg.Bbandmasksläkte.

taktil

Betydelse/definitionSom hör till känselsinnet.Användning/fördjupningT.ex. taktil agnosi: Oförmåga att med känseln känna igen föremål.

takyarytmi

störning i hjärtrytmen då hjärtat slår snabbare än normalt.

takyfylaxi

snabbt insättande toleransutveckling mot läkemedel eller immunogen substans.

takykardi

snabb hjärtverksamhet med (>100 slag/minut). Adj. takykardisk.

takypne

Betydelse/definitionOnormal snabb andning.

talamus

stor parig kärna i mellanhjärnan innehållande nervceller; viktig omkopplingsstation för uppåtstigande impulser från ryggmärgen och hjärnstammen till hjärnbarken.

talamussyndrom

centralt smärttillstånd i kroppen kombinerat med känselrubbning.

talassemi

rubbning i globinbildningen vilket medför defekta röda blodkroppar.

talgkörtel

Betydelse/definitionFettbildande hudkörtel.

talipes

Betydelse/definitionKlumpfot.

tallkottkörtel

corpus pineale, svarar för produktion av melatonin som är viktig för sömnreglering.

Tamoxifen

antiöstrogent medel: bröstcancer.

tamoxifen

antiöstrogent medel: bröstcancer.