D

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

D

Betydelse/definitionD eller d kan syfta på:Beteckning för absorberad dos.Beteckning för dioptri.Beteckning för tidsenheten dygn.

D-dimertest

test som används för att stärka diagnosen venös tromboembolism.

d.s.

Betydelse/definitionVar god se da signa.

da signa

Betydelse/definitionGiv och skriv (på recept).

dagkirurgi

kirurgisk verksamhet som bedrivs i öppen vård.

Daktacort

antimykotikum och mild glukokortikoid: svampinfektion, klåda, inflammation.

daktylit

Betydelse/definitionInflammation i ett finger eller i en tå.

daktyloskopi

metod att genom fingeravtryck identifiera en person.

Dalacin

antibiotikum: halsfluss, infektion i hud och mjukdelar, acne vulgaris.

dalteparin

antitrombosmedel: trombosprofylax, behandling av trombos och lungemboli, instabil kranskärlssjukdom.

Daltons lag

en gasblandnings totala tryck är lika med summan av innehållande gasers partialtryck.

dammlunga

pneumokonios, lungsjukdom som orsakas av inandning av damm, delas in i asbestos, silikos och antrakos.

Daniels biopsi

kirurgiskt uttagande av lymfkörtlar, belägna ovan nyckelbenet, i diagnostiskt syfte.

danssjuka

korea, ärftlig degenerativ hjärnsjukdom som yttrar sig i hastiga ständigt pågående rörelser och demens.

Daonil

antidiabetikum: diabetes mellitus typ 2.

datortomografi

Röntgenologisk metod att med skiktbilder visa tredimensionella anatomiska strukturer i kroppen. Vid spiral datortomografi (spiral-DT) tar en roterande kamera alla på förhand inställda tvärsnitt under ett och samma andetag.