A

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

axilllarlinje

tänkt lodrätt linje genom axelhålans mitt: främre a. tänkt lodrät linje genom framkanten på axelhålan.

axis

andra halskotan.

axon

Betydelse/definitionDet utåtledande utskottet från en nervcell.Användning/fördjupningAxonet leder nervimpulsen till exempelvis en annan nervcell, en muskelcell eller en körtelcell. Axonet är ofta grenat och kontaktar flera målceller. Axoner varierar i längd, från någon millimeter till cirka 1 m.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin axon, av grekiska axon (axel).

azatioprin

Betydelse/definitionImmunhämmande medel som används vid transplantation och t.ex. systemisk lupus erytematosus (SLE).

azitromycin

Ett typ av antibiotikum (azalid). Används vid infektion i öron, näsa, hals, hud och mjukdelar samt vid lunginflammation och klamydiainfektion.

azoospermi

avsaknad av spermier i sädesvätskan.

azotemi

förhöjd kvävehalt i blodet.

azoturi

Betydelse/definitionFörhöjd halt av restkväve (urea) i urinen.

azoturi

förhöjd halt av restkväve i urinen.

azygos

Betydelse/definitionFörkortning för vena azygos som betyder oparig ven.Användning/fördjupningVena azygos är en av venerna från högra tillförande lumbalvenen (ländryggsvenen) eller hålvenen som via aortaöppningen i mellangärdet dränerar bröst- och bukväggen och som slutar i övre hålvenen (vena cava superior).

azymi

Brist på/avsaknad av ett eller flera enzymer.

α

Den första bokstaven i det grekiska alfabetet. α och alfa kan användas som särskiljande beteckning på olika företeelser, t.ex. som led i kemiska namn för att beteckna en viss strukturvariation hos kemiska ämnen, s.k. isomeri samt i andra sammanhang som indelningsgrund, t.ex. α-helix.