Referenser

Denna digitala medicinska ordbok bygger på:
  • Renander, A. (1971). Medicinsk Terminologi. 2a upplagan. Aktiebolaget Nordiska Bokhandelns Förlag Stockholm.
  • Mosby, 2016. Mosby’s Medical Dictionary. 10e upplagan. St Louis: Elsevier Health Sciences.
  • Medicinskt fackspråk i skrift. Råd och riktlinjer. Version 1 (2010-03-05). Läkartidningen, Socialstyrelsen, Svenska Läkaresällskapet, Terminologicentrum TNC.