N

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

icke-Hodgkin-lymfom

Betydelse/definitionSamlingsterm för en grupp tumörer som uppstår i lymfsystemet med varierande svårighetsgrad och prognos.

N

Betydelse/definitionKemisk beteckning för kväve.

n

förkortning för nervus.

Na

Betydelse/definitionKemisk beteckning för grundämnet natrium.

nackspärr

Betydelse/definitionSnedställning i nacke med smärta och stelhet: spastisk t. ofrivilliga sammandragningar av halsmuskulaturens ena sida i form av hastiga huvudvridningar.

nackuppklaringstest

Betydelse/definitionUltraljudsundersökning vid graviditet för att avgöra om ett foster har ökad risk för kromosomavvikelser som t.ex. Down-syndrom.

nackuppklarning

Betydelse/definitionVätskespalt i ett fosters nacke.Användning/fördjupningNackuppklarningen kan mätas med ultraljud. Se nackuppklaringstest.

Naegel-regel

Betydelse/definitionFörenklat sätt att snabbt bestämma ungefärlig förlossningsdag, väntad partus (VP) räknat från senaste menstruationens första dag (SM), VP = SM + 7 dagar – 3 månader + 1 år.

naevus

Betydelse/definitionSammanfattande term på medfödda eller förvärvade hudförändringar där de vanligaste är pigmenterade och uppträder under barnaåren, s.k. pigmentnevi.

nalidixinsyra

Betydelse/definitionEtt antibiotiskt medel vid urinvägsinfektioner. Läkemedlet har begränsat bakteriedödande spektrum. Användning/fördjupningNalidixinsyra blockerar A-underenheten av bakteriellt DNA-gyras. Medlet används inte längre kliniskt i Sverige.

naloxon

medel vid förgiftningar: opioidöverdosering.

naprapati

behandlingssystem där man med speciella handgrepp och massage behandlar besvär i rörelseapparaten.

naproxen

NSAID: smärttillstånd, inflammation, feber.

Naproxen

NSAID: smärttillstånd, inflammation, feber.

narcissism

sjuklig självupptagenhet och självförälskelse.

nares

Betydelse/definitionNäsöppningar.

narkolepsi

neurologisk sjukdom som orsakas av störningar i regleringen av vakenhet och sömn med symtom som uttalad sömnighet dagtid, sömnattacker, kraftlöshet och hallucinationer.

narkos

behandling med narkosmedel för att uppnå sömn och smärtfrihet inför operation.

narkotikum

beroendeskapande bedövande och centralstimulerande medel.

nasal

som hör till näsan.

Nasonex

glukokortikoid: allergisk rinit, näspolyper.

nasus

näsa. Adj. nasal.

natal

Betydelse/definitionSom hör till födelsen.Användning/fördjupningT.ex. prenatal. postnatal.Ordets ursprung (etymologi)Av latin natalis (som hör till börden eller födelsen, födelse-), av natus (börd, födelse).