G

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

g

Betydelse/definitionBeteckning för gram.

G-proteiner

intermediära cellmembranbundna proteiner som överför signaler utifrån in i cellen.

Ga

gallium

GABA

gamma aminosmörsyra, hämmande neurotransmittor i centrala nervsystemet.

gabapentin

Betydelse/definitionEtt medel mot epilepsi (antiepileptikum). Används mot epilepsi och neuropatisk smärta.

GAD

se ångest.

gadolinium

tillsats i kontrastmedel som förbättrar informationsutbytet av en MR-undersökning.

gadopentetsyra

Kontrastmedel för magnetisk resonanstomografi (MRT).

galaktorré

Betydelse/definitionMjölksekretion från bröstkörtlarna.

galaktos

sockerart som uppstår då mjölksocker klyvs.

galaktosuri

Betydelse/definitionUtsöndring av galaktos i urinen.

galea

hjälm: g. aponeurotica senvävnad som täcker stor del av skallen.

Galeazzifraktur

luxation av caput ulnae i handleden med samtidig radiusfraktur.

galla

Betydelse/definitionGröngul vätska som bildas i levern, samlas upp i gallblåsan och utportioneras i tunntarmen, för att bryta ned fett.

gallblåsa

vesica fellea, blåsa på leverns undersida som lagrar och koncentrerar gallan från levern och som vid måltider stimuleras att dra ihop sig och tömma gallan via gallblåsegången ductus cysticus och den gemensamma gallgången ductus choledochus ut i tolvfingertarmen duodenum.

gallsten

kolelitiasis, fasta bildningar oftast i gallblåsan bestående av kolesterol eller pigment.

gallvägsatresi

medfödd anatomisk avvikelse av gallvägarna inom eller utanför levern.

galna kosjukan

bovin spongiform encefalopati, BSE, långsamt tilltagande hjärnsjukdom hos nötkreatur.

galopprytm

hjärtrytm med tre toner i följd istället för två.

galvanokaustik

etsning, avbränning av vävnader med en metalltråd som gjorts glödande genom elektrisk ström.

Gamasidae

Betydelse/definitionEn ordning parasiterande akarider (kvalster) hos höns, nötkreatur, på kött o.s.v.

gamet

könscell, ägg eller sädescell före befruktning.

gamma

Tredje bokstaven i grekiska alfabetet.