P

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

-pexi

Betydelse/definitionÄndelse för fixering.

-pné

Betydelse/definitionAndning.

-poes

Betydelse/definitionBildning

-ptos

Betydelse/definition(fram)fall.

-ptys

Betydelse/definitionHostning, spottning.

P

Betydelse/definitionKemiskt tecken för fosfor.

p-piller

Betydelse/definitionPreventivmedel i tablettform.

P-vågen

del i EKG som motsvarar tiden från sinusknutans elektriska impuls till förmakens kontraktion; patologiskt utseende vid förändringar inom förmaken.

p.m.

post mortem, efter döden.

p.p.

1. per primam, snabb sårläkning utan komplikation. 2. post partum, efter förlossning.

p53

en tumörsuppressorgen.

Pa

protaktinium

PAC

port-a-cath, implanterbart injektionssystem.

pacemaker

elektronisk hjärtstimulator som stimulerar hjärtmuskeln till regelbundna kontraktioner.

Pacini-kropp

Betydelse/definitionKänselnervändorgan i underhuden främst på händer, fötter, leder och könsorgan.

paclitaxel

Betydelse/definitionEtt cytostatikum som används vid äggstockscancer, bröstcancer, viss lungcancer.

PAD

Betydelse/definitionFörkortning för patologisk-anatomisk diagnos.

Paget-sjukdom

1. bensjukdom med skeletturkalkning och skelettombyggnad som leder till deformation av bl.a. skallben och långa rörben. 2. speciell form av bröstcancer som engagerar bröstvårta och omkringliggande hud. 3. speciell hudsjukdom med hårda, kliande röda plack.

painful arc

(eng.), smärta i skuldran vid abduktion av axeln (70-130 graders vinkel).

pakydermi

Betydelse/definitionHudförtjockning.

PAL

patientansvarig läkare.

palatal torus

Betydelse/definitionBenign (godartad), icke-neoplastisk, exostos (benutväxt) som uppstår från kortikalplattan och som är belägen i mittlinjen av den hårda gommen.Användning/fördjupningEn exostos uppfattas som en utvecklingsanomali, även om de vanligtvis inte uppträder förrän i vuxen ålder. Borttagning av en torus görs endast om den hämmar funktionen eller anpassningen av tandprotes eller är föremål för ständiga, traumatiska ytliga … Läs mer

palatoschisis

palatoskis, gomspalt, kluven gom, medfödd missbildning där gom ej slutit sig.

palatum

gom: p. durum hårda gommen; p. molle mjuka gommen.