E

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

-estesi

Betydelse/definition-känsel.Användning/fördjupningT.ex.anestesi.hyperestesi.hypoestesi.parestesi.

E

1. beteckning för IE, internationell enhet. 2. beteckning för energi.

e

beteckning för elektron.

Eales-sjukdom

Betydelse/definitionUpprepade blödningar i retina (ögats näthinna).

Ebola-virus

hemorragisk feber med hög dödlighet orsakad av filovirus, förekommande i bl.a. Östafrika.

Ebstein-anomali

Betydelse/definitionMedfödd missbildning av trikuspidalklaffen, där septum- och bakflikarna är fästa vid högra kammarens vägg.

EBV

Epstein-Barr-virus, humant herpesvirus 4 som orsakar körtelfeber och kan ge upphov till vissa tumörer.

ECC

se extrakorporeal cirkulation.

ECHO-virus

Betydelse/definitionEn grupp enterovirus som normalt kan finnas i tarmen men även ge upphov till varierande infektioner av olika svårighetsgrad.

ECMO

extra corporeal membran oxygenation (eng.), syresättning utanför kroppen genom ett membran med syfte att låta lungor och/eller hjärta få vila och läka.

ECoG

elektrokokleografi, metod att testa hörselnervens funktion.

ecstasy

MDMA, syntetisk drog med amfetminliknande egenskaper.

ECT

Förkortning för electroconvulsive therapy. Var god se elektrokonvulsiv terapi.

ectopia cordis

Betydelse/definitionEn sällsynt tillstånd som innebär att hjärtat ligger delvis eller helt utanpå bröstkorgen.

EEG

Var god se elektroencefalografi.

EF

ejektionsfraktion, mått på hjärtats slagvolym och vänsterkammarfunktion.

efemär

Betydelse/definitionKortvarig.

Efexor

antidepressivum: depression, generaliserat ångestsyndrom, panikångest, social fobi,

effektdos

den del av absorberad dos som ger effekt.

effektorgan

Betydelse/definitionDe organ, ofta muskler (tvärstrimmig muskulatur, glatt muskulatur och hjärtmuskel) eller körtlar, som via signaler från centrala nervsystemet utövar sin verkan.