F

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

F

Betydelse/definition1. Kemiskt tecken för flour.2. Beteckning för grad Fahrenheit (°F).3. Beteckning för frekvens.

fabella

Betydelse/definitionLiten böna.

facialis

Betydelse/definitionFörkortning för nervus facialis.

facialisfenomen

Betydelse/definitionRyckning i ansiktsmuskulaturen vid lätt slag på ansiktets rörelsenerv.

facialispares

Användning/fördjupningBetydelse/definitionAnsiktsförlamning.Innebär nedsättning eller avsaknad av muskelaktiviteten i ena eller båda ansiktshalvorna. Tillståndet uppstår p.g.a. neurologisk skada eller nedsättning.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatinparesis facialis, av latin facies (ansikte) + grekiska paresis (förslappning, kraftlöshet).

facies

Betydelse/definition1. Ansikte. 2. Yta.

faciogenitalt syndrom

Betydelse/definitionHos män könsbunden missbildning i ansikte, händer och på penis.

factitia

1. konstgjord. 2. självförvållad.

faeces

Betydelse/definitionAvföring.

fagocyt

cell med förmåga att uppta fasta partiklar.

fagocytos

förmåga hos en cell att ta upp och bryta ned fasta partiklar.

Fahlgren-syndrom

Betydelse/definitionSällsynt tillstånd med akut insättande, ihållande värk och stelhet i nacke och bakhuvud, vilket orsakas av utfällningar av kalciumhydroxiapatitkristaller i senan till musculus longus colli.

Fahrenheit

°F, temperatur enligt Fahrenheits temperaturskala; vattnets fryspunkt är 32 grader och kokpunkten är 212 grader.

failure to thrive

Betydelse/definitionIcke tillfredsställande viktökning och tillväxt hos barn.

fakit

inflammation i ögats lins eller dess kapsel.

fako

som hör till ögats lins och angränsande vävnader.

fakodonesis

Betydelse/definitionDallringar i ögats lins efter att den delvis lossnat p.g.a. stötskada.

falang

kort rörformat ben i fingrar och tår.

Fallot-tetrad

En kombination av medfödda hjärtfel som består av:pulmonalstenoskammarskiljeväggsdefekterdextroposition (högersidig placering) av aortan (stora kroppspulsådern), så att den åsidosätter kammarskiljeväggens funktion och tar in både ven- och artärblodhypertrofi av höger kammare.

Fallots tetrad

form av medfött hjärtfel med fyra samtidiga defekter: (pulmonalisstenos, kammarseptumdefekt, högerförskjutning av aorta och högerkammarhypertrofi), som leder till otillräcklig syresättning.

falsk krupp

pseudokrupp, inflammation i luftstrupen hos barn orsakad av t.ex. parainfluensavirus med skällande hosta och andningssvårigheter med stridor.

famotidin

antihistamin, syrahämmande, H2-receptorblockerare: halsbränna, sura uppstötningar.

Fanconis anemi

medfödd aplastisk anemi med ökad risk för leukemiutveckling, behandlas med benmärgstransplantation.

fantomsmärta

Betydelse/definitionSmärta som upplevs komma från amputerad kroppsdel.

FAP

familjär adenomatös kolonpolypos, sällsynt och ärftligt tillstånd där hundratals polyper utvecklas i tarmslemhinnan och följs av cancerutveckling.