U

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

U

1. kemiskt tecken för grundämnet uran. 2. förkortning för unit (eng.).

U

uran

u.a.

Betydelse/definitionUtan anmärkning.Användning/fördjupningT.ex. Hjärtat auskulteras u.a.Undersökningen av tarmen var u.a.

UKG

Betydelse/definitionFörkortning för ultraljudskardiografi.

ulcus

Betydelse/definitionSår genom sjuklig process.Användning/fördjupningT.ex.ulcus cruris: Bensår.ulcus duodeni: Sår i tolvfingertarmen.ulcus molle: Könssjukdom orsakad av bakterien Haemophilus ducreyi.ulcus perforans: Perforerat ulkus.ulcus ventriculi: Magsår.

ulkus

Betydelse/definitionSår genom sjuklig process.Användning/fördjupningT.ex.prepyloralt ulkus: Magsår strax ovan nedre magmunnen.pyloralt ullkus: Magsår i nedre magmunnen.

ulna

Betydelse/definitionArmbågsben.

ulnarflexion

böjning av handen mot lillfingersidan; motsats radialflexion.

ulnaris

Betydelse/definitionSom avser ulna (armbågsbenet).Användning/fördjupningT.ex. nervus ulnaris: Armbågsnerven.

ultra

Betydelse/definitionUtöver.

ultrafiltrering

strömning av vätska genom membran på grund av olika tryckförhållanden på endera sidan, t.ex. vid dialysbehandling.

ultraljud

Betydelse/definitionMetod för undersökning och behandling med högfrekventa ljudvågor.

ultraviolett strålning

strålning (UVA, UVB och UVC) med en våglängd som ligger mellan röntgenstrålning och synligt ljus; beroende på våglängden har de olika energiinnehåll, ju kortare våglängd desto mer energirik.

underbett

Betydelse/definitionVar god se prognatism.

underbett

underkäkens framtänder sticker ut framför överkäkens tänder vid sammanbitning.

underhud

subkutis, hudlager beläget under läderhuden.

undulantfeber

brucellos, Bangs sjukdom, återkommande feber orsakad av bakterier i släktet Brucella.

unguis

Betydelse/definitionNagel.Användning/fördjupningT.ex.unguis incarnatus: Inväxt nagel.