W

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

W

Betydelse/definitionKemiskt tecken för volfram.

Waldenström-sjukdom

Betydelse/definitionOvanligt B-cellslymfom som producerar monoklonala IgM-antikroppar och ger symtom som svaghet, svullna lymfknutor, trötthet och viktminskning.

Wallenbergs syndrom

PICA-syndrom, cirkulationsstörning på grund av tilltäppning av posteriora inferiora cerebellära artären med symtom som yrsel, nystagmus, ataxi och känselnedsättning.

Waran

antikoagulans: trombos.

Webers prov

metod att med stämgaffel avgöra om en hörselnedsättning orsakas av skada på hörselnerven eller av ett ledningshinder.

Weils sjukdom

akut infektionssjukdom (typ av leptospiros) framkallad av en spiroket.

Wells score

strukturerade frågor för att avgöra statistisk risk för att en patient har djup ventrombos eller lungemboli.

Wernickes centrum

centrum i hjärnan med betydelse för språkförståelse och språkproduktion.

Wernickes encefalopati

sällsynt tillstånd med symtomgivande brist på tiamin som förekommer vid malnutrition (undernäring), ses vid alkoholberoende, anorexia nervosa, diarrésjukdomar och ensidig kost.

wet smear

(eng.), våtutstryk för mikroskopisk undersökning.

whiplashskada

pisksnärtsskada, nackskada vid plötslig bakåtböjning av huvudet.

Whipples operation

kirurgiskt borttagande av pankreas, angränsande del av tolvfingertarmen, magsäcken, gallblåsan och del av gallgången.

Whipples sjukdom

sällsynt tarminfektion av bakterien Tropheryma whippelii som ofta orsakar ledbesvär.

WHO

world health organization, (eng.), Världshälsoorganisationen.

Wilmstumör

Betydelse/definitionElakartad njurtumör hos barn.

withdrawal bleeding

Betydelse/definitionBlödning från livmoderslemhinnan efter upphörande av hormonbehandling.

Witzel-fistel

Betydelse/definitionKirurgiskt anlagd förbindelse mellan magsäck och bukvägg.Ordets ursprung (etymologi)Efter den tyske kirurgen Friedrich Oskar Witzel, 1856–1925.

WNF

west nile fever (eng.), virus som överförs via myggor och ger influensaliknande symtom och ibland rödflammiga hudutslag.

Wolff-Parkinson-White-syndrom

Betydelse/definitionIntermittent hjärtklappning orsakad av extra retledningsförbindelser mellan förmak och kammare.

WPW-syndrom

Betydelse/definitionSe Wolff-Parkinson-White-syndrom.