Om

Medibok.se är en svensk oberoende och aktuell digital ordbok i medicinsk terminologi (medicinska ord) för den som söker snabb och tillförlitlig information. Denna medicinska ordbok:
 • Drivs av legitimerade läkare.
 • Ger och förklarar de centrala orden.
 • Kan vara användbar för:
  • Alla intresserade av medicinska ord.
  • Vård- och medicinstuderande, läkare, sjuksköterskor, läkarsekreterare, sjukgymnaster/fysioterapeuter, arbetsterapeuter och många andra som arbetar inom vården.
  • För universitetsstudenter och doktorander i exempelvis medicin och biomedicin.
  • Företag inom t.ex. Life Science-branschen.
  • Journalister och jurister.
  • Personer som läser sin journal. 

Det går att föreslå ett nytt ord genom att klicka här.