J

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

J

beteckning för joule.

Jackson-epilepsi

Betydelse/definitionEn form av epileptiska anfall med ofta ensidiga kramper eller domningar utan påverkan på medvetandet.

Jaegers stilar

olika stora bokstavstyper som används vid undersökning av förmågan att se på nära håll.

Japansk B-encefalit

Betydelse/definitionHjärnhinneinflammation orsakad av en typ av flavivirus.

Jeffersonfraktur

Betydelse/definitionFraktur genom första halskotans bägge atlasbågar.

jejunit

Betydelse/definitionInflammation i övre delen av jejunum (tunntarmen).

jejunostomi

Betydelse/definitionKirurgiskt anlagd förbindelse mellan jejunum (övre delen av tunntarmen) och annat tarmavsnitt: nutritiv j. förbindelse mellan jejunum och bukväggen.

jejunum

Betydelse/definitionDen övre delen av tunntarmen.

Jendrassiks manöver

metod att avleda patientens uppmärksamhet vid undersökning av knäreflexen (patienten ombeds koppla ihop fingrarna och dra samtidigt som läkaren bedömer knäreflexen).

jetinsufflation

syrgas sprutas direkt i tilltäppt andningsväg efter att man punkterat membranet mellan sköld- och ringbrosken.

Jext

hjärtstimulerande och bronkdilaterande medel: allergiska reaktioner.

jod J

skaldjur, havsfisk t.ex. torsk, jodberikat salt

jod

I, grundämne med betydelse för sköldkörteln.

jon

elektriskt laddad atom eller partikel.

jonkanaler

proteiner i cellmembranet som bildar kanaler där oorganiska joner kan transporteras.

joule

J, enhet för energi (se tillägget).

jugulum

halsgrop, grop på halsens framsida omedelbart ovan bröstbenet.

juvenil

ung individ: j. reumatoid artrit kronisk ledinflammation hos barn och ungdom.

jämviktskoncentration

Betydelse/definitionTillstånd som uppstår då mängd tillfört och eliminerat ämne är lika stor.

järn

Betydelse/definitionEtt metalliskt, för kroppen livsnödvändigt, grundämne.Användning/fördjupningJärn är en över­gångs­metall i periodiska systemets grupp 8. Dess kemiska tecken är Fe (av latin ferrum). Järn finns i grönkål, spenat, sojabönor, linser, mangold, kikärtor, inälvsmat, blodprodukter, fisk, ägg, nöt- och viltkött.

järnbristanemi

anemi orsakad av låg järnhalt i serum på grund av för litet intag av järn i födan, dåligt järnupptag eller förlust genom blödning.

jäsningsdyspepsi

Betydelse/definitionOnormal kolhydratspjälkning i tunntarmen som orsakar diarré och gasbildning i tjocktarmen.

jästsvampar

encelliga, mikroskopiskt små sporsäckssvampar.

jättecell

stora celler innehållande ett flertal kärnor.

jättecellsarterit

Betydelse/definitionSpeciell typ av kärlinflammation.Användning/fördjupningT.ex.polymyalgia reumatica: Kärlinflammation med muskelvärktemporalisarterit: Kärlinflammation med värk i tinningen och risk för synnedsättning.