Betoning och uttal

Betoning

I denna ordbok så har betonade stavelses vokal en punkt under sig, t.ex. patolog. Punkt under bindestreck anger att betoningen ska ligga på den stavelse som omedelbart föregår den utskrivna delen av ordet, t.ex. bfidus (–̣fidus). 

Uttal

Latin kan uttalas med ett klassiskt uttal eller ett svenskt medeltida uttal. Det medicinska språket uttalas dock vanligen enligt svensk medeltida tradition. Många uttal baseras på om den föreliggande vokalen är mjuk eller hård. 
  • Mjuka vokaler: E, i, y, ä och ö. De kallas mjuka vokaler därför att man säger ljudet före mjukt.
  • Hårda vokaler: A, o, u och å. De kallas hårda vokaler därför att man säger ljudet före hårt.

Svenskt medeltida uttal av latinska ord (svensk medeltidslatin)
aeUttalas som svenskt ä eller e.
oeUttalas som svenskt ö eller e.
auUttalas som tyskt au.
cUttalas som s framför mjuk vokal, men som k i övriga fall.
gUttalas som:
  • j framför mjuk vokal i början av ord eller i sammansättningsled. 
  • ng framför n.
  • g i övriga fall.
nUttalas som ng framför c, g, och q.
oUttalas som svenskt å.
neuUttalas som nev.
quUttalas som kv.
scUttalas med sje-ljud framför mjuk vokal, annars som sk.
schFörekommer endast i ursprungligen grekiska ord. Uttalas som:
  • sk framför hård vokal och framför konsonant. T.ex. eschara (brand- och sårskorpa), aeschrolalia (oanständigt tal). Vid försvenskning skrivs sk.
  • sj (sje-ljud) framför mjuk vokal. T.ex. ischias (värk i ischiadicusnerven), schistoglossia (kluven tunga), penischisis (kluven penis) eller svenska låneordet schism
    • Sammansättningsledet schizo-, t.ex. schizophrenia och dess försvenskning schizofreni, uttalas vanligen skitso- (hårt sk) men även sjitso- (med sje-ljud). Sjitso- är mer korrekt och att förorda (jämför med schism och schistoglossia av samma grekiska verb schizo [klyva]).
tiUttalas som tsi framför vokal.
uUttalas som o, t.ex. som i mor.
zUttalas som ts eller s.

Det är självklart alltid rätt att använda det klassiska uttalet av latinska ord. 

Klassiskt uttal av latinska ord (klassisk latin)
chUttalas som k.
iUttalas framför vokal i början uttalas som svenskt j.
oUttalas som svenskt å.
uUttalas som o, t.ex. som i mor.
aeUttalas som aj.
oeUttalas som oj.
cUttalas i klassisk latin alltid som k. Caesar uttalas som kajsar.
gUttalas alltid som g, t.ex. som i god.
quUttalas som kv.