S

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

-schisis

Betydelse/definitionSe -skis.Ordets ursprung (etymologi)Av grekiska schisis (klyvning), av schizo (klyva).

-skis

Betydelse/definitionKlyvning eller spricka.Användning/fördjupningT.ex. keiloskis.Ordets ursprung (etymologi)Av grekiska schisis (klyvning), av schizo (klyva).

angulus superior scapulae

Betydelse/definitionÖvre skulderbladsvinkeln.Användning/fördjupningSkapulas (skulderbladets) övre vinkel beläget mellan benets övre (margo superior) och mediala kanter (margo medialis).

S

Betydelse/definitionKemiskt tecken för svavel.

S

kemiskt tecken för svavel.

s-fas

cellcykelfas under vilken DNA-syntes sker.

S-HLR

hjärt-lungräddning för sjukhuspersonal, behandling med defibrillator vid plötsligt hjärtstopp, enligt 30:2 (30 kompressioner och två inblåsningar).

S1-syndrom

Betydelse/definitionDiskbråck med påverkan av nervrötter från samma nivå som första sakralkotan.

S100B

Hjärnskademarkör.

saccus

säck: s. lacrimalis tårsäcken.

sackaras

ett enzym i kolhydratomsättningen.

sadelembolus

Betydelse/definitionBlodpropp som fastnat i ett blodkärls förgreningsställe.

sadism

upplevelse av njutning genom att tillfoga människa eller djur smärta.

saeptum

Betydelse/definitionSe septum.Användning/fördjupningT.ex.saeptum nasi.

sagittal

rakt framifrån eller bakifrån in mot kroppen.

sagittal

belägen rakt framifrån eller bakifrån in mot kroppen.

sakraldermoid

pilonidalsinus, cysta i underhudsfettet över korsbenet som bildas då hårstrån växer nedåt under huden, vilket ofta leder till abscessbildning.

sakrolumbal

som hör till korsbens- och ländregionen.

sakrum

korsbenet. Adj. sakral.

sal

Betydelse/definitionSalt.

Salazopyrin

medel vid inflammatoriska tarmsjukdomar, antireumatikum.

salbutamol

Betydelse/definitionBronkdilaterande läkemedel som används vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

salicylsyra

Betydelse/definitionSmärtlindrande och antiinflammatoriskt medel som ingår i läkemedel mot hudsvamp, keratos (förhorning) och sårsprickor.