V

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

validitet

Betydelse/definitionTillförlitlighet.

valin

essentiell aminosyra (måste tillföras via kosten).

vallning

blodvallning, värmekänsla förenad med rodnad och svettning.

valproinsyra

En karboxylsyra och ett medel som används mot t.ex. epilepsi.

Valsalva-manöver

ökat buktryck med stängd luftstrupe vilket ger upphov till tillfällig blodtrycksökning.

Valtrex

antiviralt medel: herpesinfektion.

Vancomycin

antibiotikum: allvarlig infektion orsakad av multiresistenta grampositiva bakterier.

vanföreställning

ologiska och orimliga föreställningar med bristande verklighetsförankring.

vankomycin

Ett antibiotikum som används vid svåra infektioner, t.ex. svår diarré.

var

Betydelse/definitionTrögflytande vätska bestående av vita blodkroppar och bakterier.

varicer

Betydelse/definitionÅderbråck. Ordets ursprung (etymologi)Varicer är den försvenskade pluralformen av latin varices (plural), av varix (åderbråck [singular]). Försvenskningen av ordet har dock inte varit lyckad. Detta med tanke på att själva ordet varicer är en försvenskning utav latinska pluralformen varices, utan att det gjorts en försvenskning av singularformen varix. Vid sammansättningar av substantiv ska första ledet alltid stå … Läs mer

Varilix

Betydelse/definitionVaccin mot vattkoppor.

varix

Betydelse/definitionÅderbråck.

varus

Betydelse/definition1. Sned med riktning in mot kroppens mittlinje.2. Inåtböjd.Användning/fördjupningT.ex.genu varum: Hjulbenthet.

vas

1. blod- eller lymfkärl. 2. visuell analogskala.