N

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nosofobi

intensiv, irrationell rädsla för allt som kan relateras till sjukdom.

nosokomial

som hör till sjukhus: n. infektion infektion uppkommen på sjukhus.

nosologi

systematisk beskrivning och klassifikation av sjukdomar.

Novofem

antikonceptionella medel.

NovoMix

human insulinanalog med mycket snabbt insättande effekt och medellång duration: diabetes mellitus.

NovoNorm

antidiabetikum: diabetes mellitus typ 2.

NovoRapid

antidiabetikum, snabbverkande: diabetes mellitus.

Np

neptunium

NSAID

non-steroid antiinflammatory drugs (eng.), läkemedelsgrupp som verkar antiinflammatoriskt, smärtlindrande och febernedsättande.

NSCLC

non-small cell lung cancer (eng.), icke-småcellig lungcancer.

nucleus

nukleus, 1. cellkärna. 2. nervcellsanhopning i hjärnan.

nuklearmedicin

medicinsk specialitet inriktad på diagnostisk användning av radioaktiva isotoper, t.ex. vid utredning av tumörsjukdomar.

nukleinsyror

term för DNA (innehållande arvsmassan) och RNA (för proteinsyntes).

nukleotid

molekulära byggstenar i DNA och RNA som bl.a. spelar en viktig roll i cellens energilagring och energitransport.

nukleus

1. cellkärna. 2. nervcellsanhopning i hjärnan.

NUPP

Betydelse/definitionFörkortning för nackuppklarning.

nyktalopi

nattblindhet, nedsatt synskärpa i svagt ljus, bl.a. delsymtom vid retinitis pigmentosa.

nymfomani

abnormt ökad sexlust hos kvinnor.

nystagmus

Betydelse/definitionOfrivilliga, ryckvisa rörelser av ögat, vanligtvis ensidigt. 

nystatin

antimykotikum: svampinfektion.

proliferation

Betydelse/definitionSpridning, utbredning, tillväxt.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin proliferatio, av latin proles (avkomma) + latin fero (bära).