N

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

nativ

Kroppsegen. T.ex. nativ led.

Natrium

vätske-, elektrolyt- och syra-basbalans.

natriumkromogligat

inflammationshämmande medel för inhalation vid astma, avsvällande medel, antiallergika.

natriumkromoglikat

Betydelse/definitionVar god se kromoglicinsyra. Natriumkromoglikat är ett natriumsalt av kromoglicinsyra.

nattblindhet

nyktalopi, nedsatt synskärpa i svagt ljus, bl.a. delsymtom vid retinitis pigmentosa.

naturläkemedel

medel med ursprung från växt- eller djurriket som används inom alternativmedicinen.

navelblåsa

allantois, ett av embryots säckliknande bihangsorgan.

navelbråck

hernia umbilicalis, utbuktning orsakad av ofullständig tillslutning av öppningen för naveln.

Nd

neodym

neartros

nybildning av led på avvikande ställe, t.ex. efter benbrott.

nebulisator

apparat som finfördelar läkemedel som skall inandas via ansiktsmask.

NEEP

negative end expiratory pressure (eng.), respiratorinställning som underlättar för den passiva utandningen genom att generera ett undertryck i de övre luftvägarna.