F

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

förtidsbörd

prematuritet, förlossning före graviditetsvecka 37.

förvärvat immunbristsyndrom

Betydelse/definitionFörvärvad svår virussjukdom orsakad av infektion med humant immunbristvirus (HIV) som angriper T-lymfocyter, en typ av vita blodkroppar.Användning/fördjupningHIV är ett lentivirus inom gruppen retrovirus som infekterar och eliminerar (avlägsnar) CD4-positiva T-lymfocyter (under 200 celler/mikroliter eller mindre än 14 % av totala antalet lymfocyter), varigenom kroppens immunförsvar kan slås ut och dess mottaglighet för opportunistiska infektioner … Läs mer