E

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

efflorescens

Betydelse/definitionHudförändringar såsom fläckar, blåsor, fjäll m.m.

efterbörd

avgång av moderkaka, hinnor och navelsträng efter barnets födelse.

eftervärk

Betydelse/definitionLivmodersammandragningar efter förlossning.

egenvård

vård vid enklare sjukdomstillstånd som individen kan ge sig själv.

EHEC

enterohemorragisk Escherichia coli, kolibakterie som ger svår tarminflammation med blödning.

Ehlers-Danlos syndrom

grupp ärftliga bindvävsförändringar där hud, leder, ligament och blodkärl får en ändrad struktur, vilket i allvarliga fall leder till svagheter i de stora blodkärlen och livshotande bristningar.

Eisenmenger-komplex

Defekt i hjärtats kammarvägg med högt blodtryck i lungorna, hypertrofi (förstoring) av höger kammare och dold eller tydlig cyanos.

Eisenmengers syndrom

form av medfött hjärtfel (missbildning av hjärtskiljeväggarna och ökat tryck i lungkretsloppet) som orsakar hjärtsvikt och andnöd.

EKG

Betydelse/definitionFörkortning för elektrokardiografi.

eklampsi

Betydelse/definitionTillstånd vid graviditet och förlossning med bl.a. kramp, medvetslöshet, högt blodtryck och ibland svår rubbning av koagulation, njur- och leverfunktion.

ekokardiografi

ultraljudskardiografi, metod att undersöka hjärtat med ultraljud.

ekokinesi

tvångsmässigt upprepande av annans kroppställning eller rörelser.

ekolali

tvångsmässigt upprepande av hörda ord.

ekonazol

antimykotikum: svampinfektion.

ekosymtom

tvångsmässigt upprepande av omgivningens ord, miner och rörelser.

eksem

samlingtserm för olika inflammationstillstånd i huden.

ektasi

Betydelse/definitionUtvidgning (dilatation) av en struktur.Användning/fördjupningT.ex. bronkiektasi.venektasi.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin ectasia, av grekiska ektasis (uttänjning, utspänning), av ekteino (uttänja, utspänna).

ektoderm

det yttre av de tre groddbladen under den tidiga fosterutvecklingen.

ektomi

kirurgiskt borttagande.

ektopi

felaktigt läge: ektopisk graviditet graviditet utanför livmodern.

ektrodaktyli

medfödd frånvaro av en eller flera fingrar.

ektropium

utåtvändning av läppformig kroppsdel, t.ex. den fria ögonlocksranden.

ektyma

hudinflammation med varblåsor orsakad av bakterier.

Ekvacillin

antibiotikum (penicillin): infektion i hud, mjukdelar, leder, skelett och lungor orsakad av stafylokocker, endokardit, septikemi.