D

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

dysgeusi

förändring av smakuppfattning.

dyskori

onormal form på pupillen.

dyslexi

läs- och skrivsvårigheter orsakad av en störning i vissa språkliga funktioner vilket hindrar automatisering av ordbildning.

dysmatur

hämmad tillväxt av fostret i förhållande till graviditetslängd.

dysmeli

medfödd anatomisk avvikelse i en eller flera extremiteter.

dyspepsi

samlingsterm på flertal symtom från buken såsom smärta, illamående, kräkning och rapning.

dysplasi

missbildning, rubbning i utvecklingen, oregelbundenhet hos celler. Adj. dysplastisk.

dysplastiskt nevussyndrom

Betydelse/definitionÄrftlighet för utveckling av dysplastiska nevi, vilket är förstadier till malignt melanom.Användning/fördjupningKliniskt ses icke typiska nevi (födelsemärken) som är vanligen större än 5 mm, med skiftande pigmentering och oskarp avgränsning. Dessa nevi ger ökad risk för uppkomst av icke-familjärt, malignt melanom. Biopsi visar melanocytisk dysplasi. 

dyspné

Betydelse/definitionAndnöd.

dyspraxi

funktionsnedsättning som innebär en svårighet att utföra samordnade rörelser, t.ex. svårigheter med tal, skriva för hand, balans och rumslig uppfattning.

dystoci

komplicerad förlossning.

dystrofi

1. näringsrubbning. 2. muskelförtvining: dystrophia myotonica medfödd gendefekt som leder till nedsatt muskelkraft i varierande grad.

dystymi

långdraget, lindrigt depressionstillstånd.

dysuri

störning av urinavsöndringen, ofta förenad med sveda och smärta.