D

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

dB

Förkortning för decibel.

Db

Kemiskt tecken för dubnium.

DCIS

duktal cancer in situ, bröstcancer, utgången från gångsystemet, som ej vuxit in i bröstvävnad.

DDD

definierad dygnsdos, den förmodade genomsnittliga dygnsdosen av ett läkemedel, anges ofta i mängd aktiv substans.

de

av, ned, från

dead space

(eng.), den luftvolym i luftvägarna som ej deltar i gasutbytet mellan luft och blod.

debridering

kirurgisk vidgning av sår och fistlar samt borttagande av död vävnad för att underlätta läkning.

deceleration

temporär nedgång av fostrets hjärtfrekvens.

decidua

förtjockad livmoderslemhinna varvid det befruktade ägget fäster.

decubitus

Betydelse/definitionSe dekubitus.

defekografi

röntgenundersökning av tarmtömningsfunktionen.

defekt

Betydelse/definitionBrist, skada.

défense musculaire

(fra.), muskulärt försvar, reflektorisk muskelspänning vid inflammation i bukhinnan.

deferens

avledande, bortledande: ductus d. sädesledaren.

deferentit

inflammation i ductus deferens (sädesledaren).

defibrillering

att med elektrisk ström återställa normal hjärtrytm (vid förmaks- eller kammarflimmer).

deficit

Betydelse/definitionBrist, underskott.

defloration

bristning av kvinnans mödomshinna som kan ske under första samlaget.

degeneration

1. försämring av en art. 2. omvandling av celler, vävnader eller organ så att funktionen försämras.

dehydrocholsyra

En halvsyntetisk gallsyra framställd av cholsyra. Den används som cholagoga, som hydrocholeretiskt (galldrivande), diuretiskt (urindrivande) och diagnostiskt hjälpmedel.

déjà vu

känsla av att ha upplevt en situation förut.