U

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

unipara

kvinna som fött endast ett barn.

universalgivare

blodgivare vars blod kan ges till mottagare med annan blodgrupp; givare med blodgrupp 0 (noll) är universalgivare vid transfusion av röda blodkroppar och givare med blodgrupp AB vid transfusion av blodplasma.

universalmottagare

person med blodgrupp AB som kan mottaga blod från andra blodgrupper inom ABO-systemet.

unroofing

(eng.), dränage av abscess genom bortskärning av hud- och vävnadsbit ovan abscessen.

UNS

utan närmare specifikation, beteckning som används vid klassifikation av sjukdomsdiagnos.

ununpentium

Betydelse/definitionTidigare provisoriskt namn för grundämnet moskovium. Användning/fördjupningMoskovium är ett mycket instabilt (radioaktivt) grundämne, kemiskt tecken Mc, atomnummer 115.

UPP

Betydelse/definitionFörkortning för uvulopalatoplastik.

upplagringssjukdom

Betydelse/definitionSamlingsterm på en grupp sjukdomar med onormal ansamling av substans i celler eller vävnader som leder till störd organfunktion.

uppmärksamhetsstörning med hyperaktivitet

Betydelse/definitionEn beteendestörning (neuropsykiatrisk funktionsnedsättning) som debuterar under barndomen med bl.a. överaktivitet, koncentrationssvårigheter, försämrad eller dålig uppmärksamhet och bristande impulskontroll (impulsivitet) men utan motoriska rubbningar. Symtomen blir bättre vanligen under tonåren, men ett fåtal drabbade kan ha symtomen kvar till vuxen ålder.Ordets ursprung (etymologi)Av engelska attention deficit hyperactivity disorder.

ur-

Betydelse/definitionPrefix för urin.

urachus

urinkanal hos foster som förbinder urinblåsan med urinsäcken.

uraemia

Betydelse/definitionSe uremi.

Urat

urinsyrabalans.

urat

salter av urinsyra.

Urea

kvävebalans.

uremi

Betydelse/definitionTillstånd med höga nivåer av urinämne (urea) i blodet.

ureter

Betydelse/definitionVar god se uretär.

ureterocele

Betydelse/definitionUtvidgning av urinledarens nedersta del.

ureterostomi

kirurgiskt anlagd förbindelse mellan urinledaren och buken.

ureterotomi

kirurgiskt friläggande och öppnande av urinledaren.

uretravalvel

medfödd missbildning i urinröret med blockering av urinflödet.