S

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

salmeterol

Betydelse/definitionBbronkdilaterande medel vid astma och kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Salmonella

Betydelse/definitionGramnegativ stavformig bakterie i familjen Enterobacteriaceae, vanligaste typerna är Salmonella typhi och S. paratyphi.

salpetersyra

Betydelse/definitionEn starkt frätande och färglös syra med kemisk beteckning HNO3. Den har en stickande lukt och används för framställning av oorganiska och organiska nitrater och kväveföreningar till gödningsmedel, färgningsmedel, sprängämnen och många andra kemikalier. Upprepad exponering för ångorna kan ge upphov till kronisk bronkit eller kemisk lunginflammation.

saltsyra

Betydelse/definitionEn stark, frätande syra som är ett vanligt reagensmedel i laboratoriet. Syran erhålls genom att klorväte löses i vatten. Kemisk formel är HCl. Magsyra utgörs av saltsyran i magsaften.

Salures

diuretikum och blodtryckssänkande medel: ödem, högt blodtryck.

salutogenes

hälsans ursprung, hälsofrämjande, de omständigheter som bidrar till god hälsa trots förekomst av sjukdomsframkallande faktorer (patogenes).

samlag

Betydelse/definitionSexuellt umgänge då penis tränger in i slidan.

Samters triad

tillstånd som innefattar näspolypos (kronisk lokal tillväxt av nässlemhinnan), astma och salicylsyraintolerans.

Sandimmun

immunsuppressivum vid transplantationer.

sanguis

Betydelse/definitionFlytande vävnad i blodkärlen som tar upp, binder, transporterar och levererar syre, koldioxid, näringsämnen, ämnesomsättningsprodukter och signalsubstanser, samt svarar tillsammans med blodkärlen för blodstillning vid blödning.

saprofyter

icke sjukdomsalstrande organismer som lever på död organisk vävnad.

sark-

Betydelse/definitionKött.

sarkoidos

Betydelse/definitionTillstånd med inflammatoriska granulomatösa förändringar ofta belägna i lungorna.

sarkom

samlingsterm för cancer utgående från stödjevävnad, t.ex. muskler, ben och bindväv.

SARS

svår akut respiratorisk sjukdom, svår infektiös lunginflammation orsakad av visst coronavirus.

SATSA

smärtlindring, anti-ischemisk behandling, trombosbehandling, sviktbehandling och arytmibehandling, minnesregel vid behandling av akuta koronara syndrom.