S

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

systemsjukdom

utbredd sjukdom över ett eller flera organsystem.

systole

hjärtats sammandragning; motsats till diastole.

sårexcision

kirurgiskt borttagande av sår för att skapa ren yta.

sårrevision

Betydelse/definitionKirurgisk upprensning av sår för att avlägsna nekrotisk (icke vital) vävnad som försämrar sårläkningen.Ordets ursprung (etymologi)Av senlatin revisio (återseende), av latin revideo (åter se).

sänka

sänkningsreaktion, SR, ett mått på inflammation.

sänkningsabscess

Betydelse/definitionEn varbildning som sänker eller gräver sig ned i underliggande vävnader, t.ex. (vid tuberkulos) från en ryggkota till bäckenet, utefter psoasmuskeln.Ordets ursprung (etymologi)abscess: Latin av abscessus, bildat av abscedere (gå bort) eller abscedo, bildat av ab- (av-) +‎ cedo (flytta, gå; dra tillbaka).

söm

Betydelse/definitionSutur.

sömnapné

Betydelse/definitionAndningsuppehåll under sömnen som varar över 10 sekunder.Användning/fördjupningPersonerna är drabbade av perioder av snarkning och andningsstillestånd, vilket stör sömnen och ger svår trötthet under dagen.

sömnlöshet

insomnia, insomningssvårigheter och onormala uppvaknanden.

sömnmedel

hypnotikum, medel som underlättar insomning.

sömnsjuka

Betydelse/definitionVar god se afrikansk trypanosomiasis eller narkolepsi.