M

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

makrosomi

jätteväxt: fetal makrosomi nyfödd med en födelsevik > 4500 gram.

makula

Betydelse/definitionFläck.

malabsorption

bristfälligt upptag av näringsämnen från tarmen.

malaria

infektionssjukdom med hög feber och frossa orsakad av parasiter (protozoer) som överförs via malariamyggan Plasmodium falciparum, P. vivax, P. ovale, P. malariae och P. knowlesi.

malleol

Betydelse/definitionFotknöl.

malleolus

Betydelse/definitionSe malleol.Användning/fördjupningT.ex.malleolus lateralis: Laterala malleolen (yttre fotknölen)malleolus medialis: Mediala malleolen (inre fotknölen).

mallet finger

(eng.), avslitning av långfingrets sträcksena vid basen av yttersta falangen vilket ger ett typiskt droppfinger.

malleus

hammaren, ett av de tre hörselbenen.

Mallory-Weiss syndrom

blödning från sprickor i slemhinnan mellan magsäck och matstrupe orsakad av kraftiga kräkningar.

malrotation

felaktig embryonal utveckling där den normala rotationen av ett organ och organsystem såsom tarm och njure uteblir eller blir ofullständig.

MALT

mucosa associated lymphoid tissue (eng.), lymfoid vävnad i anslutning till tarmslemmhinnan.

maltas

ett enzym som klyver maltos.

mamma

bröst (körtel).

mammilla

Betydelse/definitionBröstvårta.

mammillarlinje

linje som tänkes dragen lodrätt genom bröstvårtan.

mammografi

röntgenundersökning av bröstkörteln.

mandibulär torus

Betydelse/definitionBenign (godartad), icke-neoplastisk, exostos (benutväxt) som uppstår från kortikalplattan och som ligger i den linguala delen av mandibeln.Användning/fördjupningEn exostos uppfattas som en utvecklingsanomali, även om de vanligtvis inte uppträder förrän i vuxen ålder.Borttagning av en torus görs endast om den hämmar funktionen eller anpassningen av tandprotes eller är föremål för ständiga, traumatiska ytliga ulcerationer.

mandrin

Betydelse/definitionFast sträng eller tråd som förs in i mjuka katetrar, kanyler och tuber.Användning/fördjupningMandrinen gör att det blir stabilare, lättare och säkrare föra in katetrar, kanyler och tuber i t.ex. urinröret, blodkärl eller luftstrupen. Efter införandet avlägsnas mandrängen. Ordets ursprung (etymologi)Franska mandrin (dorn, borr).

mandräng

Betydelse/definitionFast sträng eller tråd som förs in i mjuka katetrar, kanyler och tuber.Användning/fördjupningMandrängen gör att det blir stabilare, lättare och säkrare föra in katetrar, kanyler och tuber i t.ex. urinröret, blodkärl eller luftstrupen. Efter införandet avlägsnas mandrängen.

mani

Betydelse/definitionAffektiv störning som karakteriseras av exalterad sinnesstämning.