L

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

lamell

tunn skivformad vävnadsstruktur.

laminariastift

ansvällbara stift för utvidgning av trånga kanaler, t.ex. livmoderns halskanal.

laminektomi

Betydelse/definitionKirurgiskt borttagande av taggutskott med avgränsande bågparti för friläggande av ryggmärgskanalen.

laminotomi

Betydelse/definitionEtt avlastande ingrepp vid ryggmärgskirurgi.

Lamisil

antimykotikum: svampinfektion.

lancett

liten tvåeggad operationskniv.

Lanexat

antidot: motgift mot bensodiazepiner.

Langerhanska öarna

cellöar i pankreas som avsöndrar bl.a. glukagon, somatastatin och insulin.

langettsutur

Betydelse/definitionEn typ av kirurgisk fortlöpande sutur (söm) som används vid suturering av sårkanter.

Lanoxin

hjärtglykosid: hjärtsvikt, förmaksflimmer eller fladder, paroxysmal supraventrikulär takykardi.

lansoprazol

Betydelse/definitionSyrahämmande medel (protonpumpshämmare) som används mot mag- och tolvfingertarmssår, inflammation i matstrupen, Zollinger-Ellison-syndrom.

Lantus

långverkande insulinanalog: diabetes mellitus.

lanugo

håren på fostrets kropp under fosterstadiet.

Lanzo

syrahämmande medel, protonpumpshämmare: mag- och tolvfingertarmssår, inflammation i matstrupen, Zollinger-Ellisons syndrom.

laparocentes

instick i bukhålan för urtappning av vätska.

laparoskopi

Betydelse/definitionUndersökning av bukhålan med hjälp av ett optiskt instrument som förs in genom bukväggen.

laparoskopisk kirurgi

Betydelse/definitionKirurgiska och gynekologiska bukoperationer utförda genom laparoskopi.

laparotomi

Betydelse/definitionKirurgiskt buksnitt. Användning/fördjupningT.ex.explorativ laparotomi: Kirurgiskt öppnande av bukhålan i diagnostiskt syfte.

lapis

starkt etsande silvernitrat.

larverad

om sjukdom som ej ger sig till känna på vanligt sätt.