L

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

läkemedelsexantem

hudsymtom i form av rodnad, fjällning eller blåsor som kan framkallas av läkemedel.

läpp

Betydelse/definition1. Övre eller undre hälften av det ovala, väl avgränsade och lätt formbara ansiktsparti som omger munöppningen och hos människan.2. Vissa pariga flikar eller hudveck som utgör kroppsdelar, t.ex. blygdläpp.

läppspalt

keiloschiis, kluven läpp, typ av ansiktsmissbildning.

Löfflers syndrom

allergisk betingad infiltration i lungvävnad med ökad mängd eosinofila vita blodkroppar i blodet.