H

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hyposensibilisering

allergivaccination, specifik immunterapi, gradvis tillvänjning av ett allergiframkallande ämne för att förebygga de symtom som uppkommer vid IgE-medierade allergiska reaktioner.

hypospadi

missbildning där urinröret mynnar på penis undersida.

hypostas

ansamling av vävnadsvätska i nedre kroppsdelar.

hypostenuri

urinutsöndring med onormalt låg densitet.

hypotalamus

Betydelse/definitionMellanhjärnans nedersta del.

hypotenar

kudde på handflatans lillfingersida.

hypotension

systoliskt blodtryck, lågt blodtryck, (<90 mm Hg eller minskning av systoliskt blodtryck >40 mm Hg).

hypotermi

onormalt låg kroppstemperatur (<36 grader).

hypoton

den av två lösningar med lägst koncentration.

hypotoni

1. lågt blodtryck: ortostatisk h. sjunkande blodtryck med samtidig hjärtfrekvensökning; postural h. sjunkande blodtryck utan kompenserad hjärtfrekvensökning. 2. nedsatt muskelspänning.

hypovolemi

cirkulationssvikt (chock) orsakad av för låg blodvolym, kan bl.a. uppstå efter en blödning. Adj. hypovolemisk.

hypoxemi

för låg syrgashalt i blodet.

hypoxi

syrebrist i vävnader.

hysterektomi

Betydelse/definitionKirurgiskt borttagande av uterus (livmodern).

Hz

hertz, frekvensenhet.

hålven

vena cava, två stora centrala blodådror vilka leder det venösa blodet tillbaka till hjärtat.

hälsena

akillessena, stora vadmuskelns sena som fäster vid hälbenet.

hälsporre

plantar fasciit, inflammation av plantarsenans fäste mot hälbenet under foten.

hörselben

tre små ben i trumhålan i mellanörat: malleus hammaren; inkus städet; stapes stigbygeln.

hörselreflex

Betydelse/definitionVar god se akustisk blinkreflex.