G

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

greenstickfraktur

Betydelse/definitionBenbrott med intakt benhinna där ena corticalis är skadat och det motsatta intryckt.

grenblock

nedsatt ledningsförmåga av elektriska impulser genom hjärtats retledningsskänkel.

gripreflex

Betydelse/definitionPrimitiv reflex upp till 3 månaders ålder där spädbarnet automatiskt griper om t.ex. ett finger.

grön starr

glaukom, förhöjt tryck i ögat förenat med smärtor.

guanin

en av byggstenarna i de nukleotider som bygger upp DNA och RNA.

Guillain-Barrés syndrom

GBS, inflammatorisk neuropati, akut inflammatorisk sjukdom i perifera nerver som kännetecknas av symmetrisk tilltagande svaghet i ben, händer, armar och andningsmuskulatur och orsakas av bakterier eller virus.

gula febern

virussjukdom orsakad av flavivirus och som sprids via myggor (förekommer i Afrika, Latinamerika och Västindien).

gulkropp

corpus luteum, sekretorisk vävnad i äggstocken som producerar progesteron (gulkroppshormon).

gulsot

ikterus, ansamling av gallfärgämne i blodet som leder till gulfärgning av hud och ögonvitor, orsakad av gall- och leversjukdom.

gummibandsligatur

gummiband som spänns ut med speciellt instrument och sätts kring hemorrojder eller esofagusvaricer för att förhindra blödning.

guttaperka

gummi som används vid rotfyllning av tand.

Gy

gray, enhet för absorberad strålningsdos.

gynofobi

intensiv, irrationell rädsla för kvinnor.

gyrus

Betydelse/definitionVindling.Användning/fördjupningT.ex. gyrus cerebri: Hjärnvindling i hjärnans limbiska system.