G

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

gammaglobulin

Betydelse/definition1. Den del av blodplasman som är bärare av antikroppar. 2. Läkemedelsberedning som innehåller immunoglobulin, IgG.

gammopati

Betydelse/definitionOlika typer av myelomsjukdomar som producerar lätta kedjor av en antikroppsmolekyl som kan vara skadliga för njurarna.

ganglion

Betydelse/definition1. Nervknuta bestående av nervceller (ganglieceller).2. Vätskefylld cystisk utbuktning/knuta som oftast utgår från en led eller senskida.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin ganglion, av grekiska ganglion (nervknuta).

gangliosidos

lysosomal sjukdom, enzymdefekt i lysosomerna som leder till inlagring av gangliosid (fettliknande substans) i vävnader med neurologiska symtom som följd.

gangrän

Betydelse/definitionVävnadsdöd orsakad av kraftigt försämrad blodcirkulation.

Gardasil

vaccin mot humnat papillomvirus (HPV) typ 6, 11, 16, 18.

gastric bypass

GBY (eng.), operativt viktreducerande ingrepp där man kopplar ihop matstrupen med tunntarmen och på så vis slipper upptag av födoämnen via magsäcken.

gastric sleeve

(eng.), operativt viktreducerande ingrepp där man förminskar magsäcken till ca 25 % av ursprunglig storlek.

gastrin

ett hormon som produceras i magsäckens nedre del (antrum) och stimulerar parietalcellerna till ökad saltsyreproduktion.

gastrinom

gastrinproducerande tumör utgående från pankreas.

gastrit

magkatarr, inflammation i magsäcksslemhinnan.

gastroduodenostomi

Betydelse/definitionKirurgiskt anläggande av passage mellan ventrikel och duodenum.

gastroenterostomi

Kirurgi för att återställa ett sammanhängande mag-tarmsystem, genom kirurgiskt anläggande av passage mellan magsäck och tarm.De två viktigaste standardmetoderna är Billroth 1 (gastroduodenostomi) och Billroth 2 (gastrojejunostomi).

gastroesofageal refluxsjukdom

Betydelse/definitionRefluxsjukdom med sura uppstötningar och halsbränna orsakad av defekt ventil mellan magsäck och matstrupe, t.ex. hiatusbråck.

gastrogen

Betydelse/definitionFrån magsäcken.

gastropares

förlångsammad tömning av magsäcken, vanligt vid olika typer av neuropatier, t.ex. diabetes.

gastropexi

fastsyning av magsäcken intill främre bukväggen.

gastroschis

medfödd defekt i bukväggen där hela eller delar av tunntarmspaketet ligger utanför bukhålan.