C

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

cuticula

tunn hinna, membran: c. pili yttersta cellagret på ett hårstrå.

cutis

kutis, hud. Adj. kutan.

CVI

cerebral vaskulär insult, slaganfall, stroke.

CVK

central venkateter, kateter som läggs i central ven genom vilken man kan ge infusion, ta prover och mäta venösa trycket till hjärtat (CVP).

CVL

Betydelse/definitionFörkortning för:central venous line.cerebrovaskulär lesion.

CVP

central venous pressure (eng.), centralt ventryck.

cyanos

blåaktig missfärgning av hud och slemhinnor.

cyklit

Betydelse/definitionInflammation i ögats åderhinna.

Cyklo-f

fibrinolyshämmare: riklig menstruationsblödning.

cyklofosfamid

cytostatikum: tumörsjukdom, bl.a. leukemi, Hodgkins sjukdom, vissa autoimmuna sjukdomar.

cykloid

cirkelformig: c. psykos se psykos.

Cyklokapron

fibrinolyshämmare: blödning, blödningsrisk, hereditärt angioneurotiskt ödem.

cykloplegikum

medel som tillfälligt förlamar muskeln i ögats regnbågshinna.

cyklotymi

förstämningssyndrom med periodiska växlingar mellan sänkt och förhöjd grundstämning.

cyklus

period. Adj. cyklisk.

cylinder

1. vals, rulle. 2. mikroskopisk bildning i urinen vid njurinflammation.

cylindruri

utsöndring av cylindriska bildningar i urinen.

cyrtometer

instrument att mäta dimensioner och storlek hos krökta ytor, speciellt bröst och huvud.

cysta

Betydelse/definitionHålrum eller tumör innehållande vätska.