C

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

cytotoxin

toxin eller antikropp med toxisk påverkan på celler.

cytotoxisk T-cell

T-lymfocyttyp med förmåga att döda bl.a. tumörceller och virusinfekterade celler.

cyturi

förekomst av celler i urinen.