B

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bakgrundsstrålning

Betydelse/definitionJoniserande strålning som alltid finns på en viss plats och som uppkommer av naturliga orsaker.Användning/fördjupningBakgrundsstrålningen kommer från berggrunden, vissa byggnadsmaterial (bl.a. viss betong) och rymden.Ordets ursprung (etymologi)Efter engelska background radiation.

bakhorn

struktur av ryggmärgens grå substans.

bakjour

erfaren läkare med beredskap att rycka in och hjälpa primärjour.

bakrot

Betydelse/definitionNervrot i ryggmärgen som leder impulser från kroppen in till ryggmärgens bakhorn och baksträngar.

baksträng

Betydelse/definitionInnehåller nervtrådar som leder impulser till ryggmärg och hjärna vid beröring, tryck och vibration.

baktericid

Betydelse/definition1. Bakteriedödande ämne. [substantiv]2. Bakteriedödande; som dödar bakterier. [adjektiv]Betydelse/definition1. Ytaktiva ämnen, s.k. tensider, t.ex. etanol, fenol, kreosol och såpa, dödar bakterier genom att förstöra bakteriens cellmembran. Andra baktericider verkar genom att skada enzymer, syntesen av proteiner eller celldelningen. Baktericider kan vara fasta, flytande eller gasformiga.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bactericida, av nylatin bacterium, av grekiska bakterion … Läs mer

bakterie

Betydelse/definitionMikroskopiskt små, encelliga organismer utan cellkärna.Användning/fördjupningVissa bakterier är sjukdomsalstrande men många andra nödvändiga för naturens kretslopp.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp).

bakteriehärd

ansamling bakterier som utgör risk för infektion.

bakteriekultur

Betydelse/definitionFörökning (odling) av bakterier eller en ansamling av bakterier som erhållits genom odling.Användning/fördjupningTermen används oftast om odling i buljong, så kallad buljongkultur.

bakteriell

Betydelse/definition1. Orsakad av bakterier2. Som hör till bakterier.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bacterialis, av bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp) + latin -alis (som har att göra med/tillhörande [suffix för att bilda adjektiv]).

bakterieläckage

Betydelse/definitionPenetration av bakterier och/eller orala vätskor innehållande bakteriella substanser i mellanrummet mellan kavitetsvägg och fyllning under kliniska förhållanden.

bakteriemi

Betydelse/definitionFörekomst av bakterier i blodet.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bacteriaemia, av bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp) + grekiska haima (blod).

bakteriofag

Betydelse/definitionVirus som infekterar bakterier.Användning/fördjupningBakteriofager är olika arter av virus som drar sig till vissa bakterier i vilka de förökar sig.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bacteriophagum (bakterieätare), av nylatin bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp) + grekiska phagein (äta).

bakteriologi

Betydelse/definitionVetenskapen/läran om bakterier.Ordets ursprung (etymologi)Nylatin bacteriologia, av bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp) + grekiska -logia (lära, vetenskap), av logos (ord).

bakteriolys

Betydelse/definitionUpplösning av bakterier.

bakteriostas

Betydelse/definitionHämning, uppbromsning, av bakterietillväxt och av bakteriemetabolism.Användning/fördjupningBakterierna dödas inte vid bakteriostas, utan de kan åter förökas om hämningen upphör. Nedkylning, intorkning, insaltning och vissa antibiotika har bakteriostatisk effekt.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bacteriostasis, av bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp) + grekiska stasis (stillastående).

bakteroid

Betydelse/definitionBakterieliknande.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin bacterioides, av bacterium, av grekiska bakterion (liten stav), diminutiv av baktron (stav, käpp) + grekiska eidos (utseende, gestalt).

BAL

Betydelse/definitionFörkortning för bronkoalveolärt lavage.

balanit

inflammation av ollon och förhud.

balanserad artikulation

Betydelse/definitionJämn kontakt mellan tänderna I båda käkhalvorna vid rörelser av underkäken framåt och i sidled.

balanserad ockluslon

Betydelse/definitionJämn kontakt mellan käkarnas tänder i interkuspidationsläget (sammanbitningsläget).

balansinterferens

Betydelse/definitionEn eller flera kuspar utgör glidhinder på balanssidan vid underkäkens sidorörelse.

balanskontakt

Betydelse/definitionKontakt mellan käkarnas tänder på balanssidan eller posteriort vid protrusiv position.

balansnerv

leder nervimpulser från balansorganet i innerörat till hjärnan.

balanssida

Betydelse/definitionDen sida från vilken underkäken rör sig vid en sidoglidning.

balanssinne

jämviktsorgan i innerörat som kontrollerar kroppens rörelser i förhållande till omgivningen.

Bálint-syndrom

Betydelse/definitionSynstörningar orsakade av bakre dubbelsidig hemisfärskada efter t.ex. stroke, tumör eller våld.