B

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

bursa

Betydelse/definitionSäck.Användning/fördjupningT.ex.bursa mucosa: Slemsäck.

bursa subtendinea musculi subscapularis

Betydelse/definitionBursa (slemsäck) mellan senan av m. subscapularis och collum scapulae. Användning/fördjupningBursan kommunicerar med skulderleden.

bursit

slemsäcksinflammation.

buserelin

gonadotropinfrisättande hormonanalog: prostatacancer.

BUT

break up time (eng.), mått på tårfilmens kvalitet.

butterfly

(eng.), liten nål som används på barn eller personer med tunna blodkärl för provtagning och infusion av vätskor.

Buventol

bronkdilaterande medel: astma, kroniskt obstruktiv lungsjukdom (KOL).

BVC

Betydelse/definitionFörkortning för barnavårdscentral.

bw

Betydelse/definitionFörkortning för bite-wing.

Bülau dränage

slang inlagd i lungsäcken för bortsugning av vätska eller luft.

bypass-operation

coronary artery bypass graft, CABG (eng.), kranskärlsoperation, kirurgiskt ingrepp varvid ny förbindelse läggs som leder blodet förbi förträngningen i ett eller flera blodkärl.

båggångar

kanaler i innerörat med betydelse för balanssinnet.

båtben

litet ben i handleden, os scaphoideum respektive vristen, os naviculare.

bäcken

Betydelse/definition1. Sammanfattande term på benskålen som utgörs av kors-, höft-, tarm-, sitt- och blygdbenet. 2. Urinerings- och avföringskärl för patienter som är sängliggande.

bäckenorgan

Betydelse/definitionDe inre organ som är belägna i bäckenet, d.v.s. urinblåsa, inre könsorgan och rektum (ändtarm).

bäckenreservoar

reservoar tillverkad av nedersta delen av tunntarmen efter kirurgiskt borttagande av tjocktarm och ändtarm.

bältros

Betydelse/definitionSe herpes zoster.

bärande kusp

Betydelse/definitionBetäcknar de buckala kusparna i underkäken och de palatinala kusparna i överkäken vid normal ocklusion.

böjningstecken

Betydelse/definitionBetecknar formen på en tandkronas sidor och innebär att den mesiala delen av buckalytan är mer prominent (utskjutande) än den distala då man ser på en kindtands sidoyta med utsiktspunkt incisalt (från framtandens plats) eller ocklusalt (från tandens tuggyta). Detta innebär att den sidan som är vänd mot munnens mitt är mera konvex än den … Läs mer

BÖS

Betydelse/definitionFörkortning för buköversikt.