P

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

palliativ

lindrande: p. behandling symtomlindrande behandling som ej påverkar sjukdomsförloppet; p. vård omhändertagande i livets slutskede.

palpabel

möjlig att känna med handen.

palpation

Betydelse/definitionUndersökning med handen.

palpebra

Betydelse/definitionÖgonlock.

palpera

Betydelse/definitionUtföra palpation; känna (efter) med händerna.Ordets ursprung (etymologi)Av latin palpare (beröra, känna efter).

pamidronsyra

Betydelse/definitionKväveinnehållande bisfosfonat och benresorptionshämmande medel som används för att förhindra osteoporos vid behandling av maligna (elakartade) tumörer.

panaritium

infektion och inflammation i ett fingers mjukdel, ben eller led.

Pancoast-syndrom

Betydelse/definitionTumör i toraxaperturen som ger smärta i skuldran, utstrålande smärta i ulnarnervens utbredningsområde, Horner-syndrom och röntgenologisk förtätning av lungsäcken i lungspetsen.

pancreatit

pankreatit, inflammation i bukspottkörteln.

pancytopeni

brist på alla typer av blodkroppar i blodet.

pandemi

Betydelse/definitionUtbredd epidemi.

pankreascysta

cysta i pankreas som är epitelbeklädd till skillnad från en pseudocysta som är ett resttillstånd efter bukspottkörtelinflammation.

pankreasfibros

bindvävsomvandling i pankreas, t.ex. vid kronisk inflammation.

pankreatit

Betydelse/definitionInflammation i pankreas.

pannikulit

inflammation i fettvävnaden under huden.

pannspegel

konkav spegel med hål i mitten som fästes med band runt huvudet.