O

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

oculus

Betydelse/definitionÖga.

Oddi-sfinkter

Betydelse/definitionSlutarmuskel i gemensamma gallgångens och pankreas mynning till duodenum.

odontologi

läran om sjukdomar och skador på tänder och omgivande vävnader.

odontom

godartad tumör bestående av tandvävnad.

ODTS

organic dust toxic syndrome (eng.), influensaliknande toxisk reaktion efter stor exponering för organiskt damm.

oe-

se även den försvenskade stavningen med e-.

oftalmalgi

Betydelse/definitionÖgonsmärta.Ordets ursprung (etymologi)Av nylatin ophtalmalgia, av latin ophthalm-, av grekiska ophthalmos (öga) + latin -algia, av grekiska algos (smärta).

oftalmektomi

Betydelse/definitionKirurgiskt borttagande av ett öga.

oftalmi

oftalmit, ögoninflammation.

oftalmiatrik

Betydelse/definitionLäran om behandling av ögonsjukdomar.Ordets ursprung (etymologi)Av Iatin ophthalm-, av grekiska ophthalmos (öga) + av grekiska iatreia (läkekonst).

oftalmoplegi

Betydelse/definitionFörlamning i ögonmuskulaturen.Användning/fördjupningFörlamning av en eller flera ögonmuskler kan uppstå p.g.a. av sjukdomar i ögonmusklerna, rubbningar av neuromuskulära förbindelser, mjukvävnaden eller ögonmuskelnerverna.

oftalmoskop

Ett optiskt instrument som används för inspektion av ögonbotten (retina). Instrumentet tillåter det ljus som lämnar ögat att vara i linje med betraktarens öga.

Ohms lag

elektriska spänningen = elektriska motståndet multiplicerat med strömstyrkan (U=RxI).

okular

1. som avser ögat. 2. lins belägen närmast ögat i ett optiskt instrument.

okulocefal reflex

reflex som gör det möjligt att fixera blicken trots huvudrörelse.

okulogyra kriser

ofrivilliga ögonrörelser varvid blicken krampaktigt riktas uppåt.