H

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

hammartå

böjkontraktur i stortåns yttersta led.

handlov

karpus, bestående av åtta karpalben: scaphoideum båtbenet; lunatum månbenet; triquetrum pyramidbenet; pisiforme ärtbenet; trapezium trapetsbenet; trapezoideum trapetslika benet; capitatum huvudbenet; hamatum hakbenet.

haploid

enkel kromosomuppsättning.

hapten

ofullständigt antigen.

harpest

Betydelse/definitionInfektionssjukdom hos gnagare orsakad av Francisella tularensis som kan överföras till människa.

Harrison-fåra

Betydelse/definitionTvärlöpande fåra på bröstkorgen i jämnhöjd med mellangärdets fäste på revbenen.

Hartman-operation

Betydelse/definitionKirurgiskt borttagande av del av tjocktarm med framläggande av kolostomi.

hasch

narkotika framställt ur hampa.

havandeskapsförgiftning

preeklampsi, graviditestoxikos, sjukdomstillstånd under graviditet med blodtrycksförhöjning och äggvita i urinen.

Havrix

vaccin mot hepatit A.

Hb

hemoglobin, syrebindande rött ämne i röda blodkroppar.

HbA1c

Betydelse/definitionKontroll av medelkoncentrationen blodsocker hos diabetiker.

HbA1c

speciell hemoglobinform som ökar vid förhöjd glukosmängd i blodet; långtidsmått på glukosnivån för kontrollera behandlingseffekten vid diabetes.

HBT

samlingsterm för homosexuella, bisexuella och transpersoner.

HBV

hepatit B-virus.

HCC

hepatocellulär cancer, levercellscancer, elakartad tumör utgående från leverceller.

hCG

beta−hCG, human chorionic gonadotropin (eng.), tillväxthormon som bildas vid graviditet.

HCL

hårcellsleukemi.

HDL

high density lipoprotein (eng.), alfalipoprotein, transporterar fett i blodet, kallas “det goda kolesterolet“ och har en skyddande effekt mot hjärt-kärlsjukdom.

He

helium

hebefreni

Betydelse/definitionForm av schizofreni som ofta debuterar under puberteten.

Heberdens knutor

små knutor invid de yttersta fingerlederna som växer till som en reaktion på förslitning.