C

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

calx

1. häl. 2. kalk.

calyx

Njurbäckenets förgreningar.

camera

rum, kammare: c. oculi anterior respektive posterior främre respektive bakre ögonkammaren.

cAMP

cykliskt adenosinmonofosfat, signalsubstans som aktiverar vissa hormoner och enzymer inne i celler.

Camperska planet

Betydelse/definitionAntropologiskt plan som går genom spina nasalis anterior och övre kanten av hörselgången.Ordets ursprung (etymologi)Av Petrus Camper (1722–1789).

Campylobacter

Betydelse/definitionSläkte gramnegativa, korta, böjda, rörliga mikroaerofila bakterier (stavar). Dessa är vanliga hos fåglar.Användning/fördjupningVissa Campylobacter, t.ex. C. rectus, finns normalt i munhålan medan andra kan orsaka tarmsjukdom hos människan.

canalis

Betydelse/definitionKanal.Användning/fördjupningT.ex. canalis inguinalis: Ljumskkanalen.

canalis incisivus

Betydelse/definitionIncisivkanalen som öppnar sig i foramen incisivum.

canalis mandibulae

Betydelse/definitionKanal som förlöper i underkäken från foramen mandibulae till underkäkens framtänder och innehåller en kärl-nervsträng som består av arteria, nervus och vena alveolaris inferior.

canalis palatinus major

Betydelse/definitionKärl-nervkanal som förlöper från fossa pterygoidea till hårda gommen där den mynnar i foramen palatinum majus.

cancer

Betydelse/definitionSamlingsterm på maligna (elakartade) tumörer som kan växa självständigt och sprida sig i kroppen.Användning/fördjupningT.ex.cancer in situ: Canceromvandlad cell utan invasiva egenskaper.

cancerantigen 125

Betydelse/definitionTumörmarkör som oftast är förhöjd vid epitelial ovarialcancer. Andra tumörer som kan ge förhöjda värden är endometriecancer, pankreascancer, bröstcancer, lymfom, lungcancer och kolorektalcancer.Benigna sjukdomar som kan ge förhöjda värden är endometrios, pankreatit och peritonit.Användning/fördjupningCA-125 är ett glykoprotein i mucinfamiljen (MUC16).

cancrum oris

Betydelse/definitionSjukdom vid stark undernäring då det bildas små blåsor som sedan utvecklas till stora sår.Användning/fördjupningTillståndet börjar som tandköttsinflammation i munnen och som leder till nekros i ansiktet.

Candida

Betydelse/definitionJästsvamp som normalt finns i munhålan men som kan bit patogen och sekundärinfektera andra lesioner i munslemhinnan, t.ex. C. albicans och C. tropicalis.

candidos

Betydelse/definitionSvampinfektion med vitaktig avskrapbar beläggning på munslemhinnan. Under den vita beläggningen finns en lättblödande rodnad.Användning/fördjupningTillståndet förekommer oftast hos spädbarn och äldre individer med nedsatt allmäntillstånd.

candidosis

Svampinfektion i hud, mun, matstrupe, magsäck eller slida.

Canesten

antimykotikum: svampinfektion.

canin

Betydelse/definitionBenämning på hörntand.Ordets ursprung (etymologi)Av latin dens caninus (hundtand).

cannabis

samlingsterm för ämnen framställt av hampa.

Canoderm

mjukgörande medel: torr hud.

cap splint

Betydelse/definitionGjuten silverskena för fixation av tänder och käkar.

CAPD

continous ambulatory peritoneal dialysis (eng.), dialysbehandling där bukhinnan används som membran.