T

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

tamponad

Betydelse/definition1. Blödning eller annan vätskeansamling i hjärtsäcken. 2. Kompresser för att stoppa blödning eller suga upp var i ett hålrum.

tampongsjuka

kraftig inflammatorisk reaktion med feber och kraftiga allmänsymtom som orsakas av toxin från stafylokocker, kan uppstå efter lång användning av samma tampong.

tanat-

Betydelse/definitionDöd.

tanatologi

Betydelse/definitionLäran om döendet och döden.

tandalveol

Betydelse/definitionHålrum i käken i vilken tandens rot sitter.Användning/fördjupningTandalveolen är en ihålig del av alveolarutskottet i maxilla eller mandibeln (underkäken) där varje tand passar in och hålls fast via det parodontala ligamentet.

tandhygienist

yrkesgrupp som arbetar med förebyggande tandvård.

tandhåla

Betydelse/definitionSe tandalveol.

tandsten

plack, förkalkad bakteriebeläggning.

tandtekniker

yrkesgrupp som tar fram tandersättningar, t.ex. proteser, kronor och broar.

tapetum

Betydelse/definitionTunna vävnadsskikt.

tappar

coni, sinnesceller för synintryck i ögats näthinna.

tardiv

sent uppkommen: t. dyskinesi biverkning i form av ofrivilliga rörelser orsakad av neuroleptiska läkemedel; t. dystoni ändrad kroppshållning.

tarm

intestinum, del av matspjälkningskanalen från tolvfingertarmen till ändtarmen: duodenum tolvfingertarmen; jejunum övre delen av tunntarmen; ileum nedre delen av tunntarmen; cekum blindtarmen; kolon tjocktarmen; rectum ändtarmen.

tarmfistel

Betydelse/definitionOnormal förbindelse mellan tarmkanal och närliggande organ.

tarmflora

normalt förekommande mikroorganismer i tarmen.

tarmgangrän

Betydelse/definitionDöd tarm till följd av bristande blodförsörjning.

tarminklämning

tillstånd där tarm kläms, t.ex. i ett bråck, med åtföljande försämrad blodförsörjning.

tarminvagination

1. invaginatio intestini, tillstånd där en bit tarm på grund av tarmrörelser stjälps in i ett efterföljande tarmavsnitt med efterföljande svullnad, smärta och tarmvred. 2. kirurgisk åtgärd där ett organ medvetet stjälps in i ett annat.

tarmkäx

mesenterium, bukhinneveck som håller tunntarmen och tjocktarmen upphängda vid bakre bukväggen.

tarmresektion

Användning/fördjupningKirurgiskt borttagande av tarmdel.

tarmsaft

vätska bildad av tunntarmsslemhinnan.

tarmvred

Betydelse/definitionFörhindrad tarmpassage.

tarsalben

mellanfoten: os cuboideum tärningsbenet; os naviculare båtbenet; os cuneiforme de tre kilformade benen.

tarsorafi

Betydelse/definitionKirurgisk hopsyning som minskar ögonspringan.

tarsus

1. vrist. 2. bindvävsplatta i ögonlocket.

Tavanic

antibiotikum (kinolon): infektion i lungor, njurar, prostata och hud.