R

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

radon

Betydelse/definitionRadioaktivt grundämne.

rafe

Betydelse/definitionSöm.

rakit

engelska sjukan, D-vitaminbristsjukdom hos barn som leder till uppmjukning och deformering av skelettet.

ramipril

ACE-hämmare: högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetesnefropati.

Ramipril

ACE-hämmare: högt blodtryck, hjärtsvikt.

Ramsay Hunts syndrom

herpes zoster i hörselgång och ytteröra med samtidig facialispares på samma sida.

ramus

grenliknande struktur.

ranitidin

antihistamin, syrahämmande, H2-receptorblockerare: mag- och tolvfingertarmssår, inflammation i matstrupen, sura uppstötningar.

Ranitidin

antihistamin, syrahämmande, H2-receptorblockerare: halsbränna, sura uppstötningar.

ranula

retentionscysta, cysta som uppstått av sekretansamling.

rapid acute physiology score

Betydelse/definitionObjektiv fysiologisk skattningsskala som används för prioritering av svårt sjuka patienter.

Rapilysin

trombolytiskt medel: trombos, hjärtinfarkt.

RAPS

Betydelse/definitionFörkortning för rapid acute physiology score.

raptus

Betydelse/definitionPlötsligt anfall av viss sinnesstämning.

rash

kortvarigt hudutslag.

rassel

knäppande biljud från slemfyllda luftrör.

RAST

radioallergosorbenttest, metod att mäta IgE-antikroppar mot ett visst allergiframkallande ämne.

raster

blyskivor som vid röntgenundersökning skyddar mot sekundärstrålning.

Raynauds fenomen

symtomkomplex med bleka eller cyanotiska kalla fingrar och tår vid kyla eller psykisk stress orsakat av sammandragningar av de små arteriolerna.

Rb

Betydelse/definitionKemiskt tecken för grundämnet rubidium.

RBF

renalt blodflöde.

RDS

respiratory distress syndrome (eng.), andnödssyndrom hos nyfödda, särskilt hos prematurer.

Re

rhenium