K

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

kalvariet

skalltaket, kraniets välvda del.

kammartakykardi

ventrikeltakykardi, snabb regelbunden elektrisk aktivering av hjärtats kamrar utan inverkan av förmak.

kampimetri

metod att undersöka de centrala delarna av ögats synfält.

kanal

Betydelse/definitionRörliknande anatomisk bildning.Användning/fördjupningT.ex.luftkanal.tarmkanal.tårkanal.

kancer

Betydelse/definitionVar god se cancer.

kandesartan

angiotensin II-antagonist: högt blodtryck.

kanyl

rör, nål eller slang.

kapillär

Betydelse/definitionSmå fina blodkärl som förbinder artärsystemet med vensystemet och bildar ett nätverk i alla delar av kroppen.

kapnografi

Betydelse/definitionGrafisk registrering av koldioxidhalt i utandningsluften under en andningscykel.

kapnometri

Betydelse/definitionMätning av koldioxidhalt i utandningsluften, vilket ger ett mått på lungperfusion och alveolär ventilation (indirekt mått på syrgasmättnad).

Kaposis sarkom

speciell form av kärlbildande tumör oftast i hud eller lymfkörtlar.

kappmuskeln

musculus trapezius, muskel belägen i ryggens övre del, kontrollerar axelns positionering uppåt, bakåt och även snett ner bakåt.

kapsel

1. bindvävshinna kring vissa organ. 2. läkemedelsberedning innesluten i ett gelatinhölje. 3. yttre skikt uppbyggt av proteiner och sockerarter på vissa bakteriers yta.

kapsulektomi

kirurgiskt borttagande av kapsel, t.ex. kring en led.

kapsulit

inflammation i en kapsel, speciellt i ögonkapseln.

kaptopril

ACE-hämmare: högt blodtryck, hjärtsvikt, diabetesnefropati.

karbamazepin

antiepileptikum: epilepsi, trigeminusneuralgi.

karbamid

mjukgörande medel: torr hud.