I

0-9 A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z Å Ä Ö

ileit

inflammation i ileum (tunntarmens nedersta del): terminal i. inflammation i sista delen av tunntarmen.

ileocekal

som hör till området för tunntarmens inmynning i tjocktarmen.

ileokolostomi

Betydelse/definitionKrurgiskt anlagd förbindelse mellan tunntarm och tjocktarm.

ileoskopi

Betydelse/definitionUndersökning av nedre delen av tunntarmen med böjligt optiskt instrument.

ileostomi

kirurgiskt anlagd förbindelse mellan tunntarm och bukvägg eller annat organ.

ileum

nedre delen av tunntarmen.

ileus

Betydelse/definitionTarmvred.Användning/fördjupningT.ex.obstruktionsileus eller mekaniskt ileus: Tarmvred orsakat av förhindrad tarmpassage.bridileus: Mekaniskt ileus orsakat av brid, paralytiskt ileus: Förlångsammad tarmmotorikstrangulationsileus: Upphävd blodförsörjning orsakat av tarmvred.

ILT

interstitial laser thermotherapy (eng.), metod för behandling av t.ex. levertumörer där värme frigörs med hjälp av en laser som förts in i tumören.

Imdur

kärlvidgande medel: kärlkramp.

Imigran

medel mot migrän och Hortons huvudvärk.

imipenem, cilastatin

antibiotikum (tienamycin): infektion i bukhåla, allvarlig infektion från lungor, urinvägar, hud och mjukdelar.

immun

oemottaglig för infektion.

immunhistokemi

immunologisk metod att med hjälp av antikroppar påvisa förekomst av viss molekyl eller visst protein.

immunisering

framkallande av immunitet: aktiv i. vaccinering, immunitet genom tillförsel av smittämne i död eller försvagad form varefter kroppen själv bildar antikroppar; passiv i. immunitet genom tillförsel av antikroppar från annan individ.

immunologi

Betydelse/definitionLäran om immunsystemet.

immunserum

serum innehållande antikroppar från individ som immuniserats.

Imodium

antidiarroikum: diarré, snabb tarmpassage.

Imovane

Betydelse/definitionMedel mot sömnstörning.

impaktion

Betydelse/definition1. En solid orörlig avföringsklump.2. En simpel fraktur (vanligen) där benbitarna har tryckts in mot varandra.3. Misslyckad tanderuption (processen där tänderna träder in i munhålan och blir synliga).

impetigo

Betydelse/definitionHudinfektion med varblåsor orsakad av stafylokocker eller streptokocker.

impingement

inklämingssyndrom, smärttillstånd orsakat av klämda vävnader i axeln.